Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Opisz model pamięci epizodycznej Normana i Rumelharta

  *Pamięć epizodyczna – indormacje dotyczące zdarzeń w postaci procesu, który ma współrzędne czasowe i przestrzenne

  *Pamięć epizodyczna może posługiwać się sieciami semantycznymi złożonymi z węzłów i relacji między nimi (ale relacje są znacznie bogatsze)

  *Podstawowym elementem sieci jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz teorię schematów poznawczych

  *W pamięci semantycznej informacje zorganizowane są w schematach poznawczych

  *Schemat poznawczy- jest to wzorzec poznawczy, który wyznacza sposób naszego spostrzegania, myślenia, zapamiętywania i działa w stosunku do określonego fragmentu rzeczywistości. Nie jest on bierną kopią rzeczywistości, a jej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /2 708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz model pamięci semantycznej Collinsa i Quillian

  *Pamięć semantyczna opiera się na znaczeniu przechowywanych inf, które umysł zapisuje w postaci złożonych struktur pojęciowych

  *Pamięć semantyczną traktuje się jako sieć semantyczną złożoną z węzłów i połączeń między nimi. Węzły to poszczególne pojęcia, a połączenia między nimi to...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /1 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównaj pamięć semantyczną i epizodyczną

  *Podział na pamięć epizodyczną i semantyczną wprowadził Tulving, który wyszedł od klasycznego podziału na pamięć typu wspomnieniowego i pamięci opartej na przypominaniu (ludzka wiedza)

  *Pamięć semantyczna zdaniem Tulvinga jest niezbędna do posługiwania się językiem, stanowi ona tezaurus umysłowy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /2 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj dowody odrębności pamięci krótkotrwałej i trwałej

  Badania nad tak zwanymi krzywymi pozycyjnymi:

  *Badanym eksponuje się szereg elementów o długości znacznie przekraczającej pojemność pamięci krótkotrwałej, prosząc o zapamiętanie jak największej liczby elementów, a następnie sprawdza się które z elementów zostały najlepiej zapamiętane

  *Efekt...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /2 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj model aktywacyjny Cowana

  *Pamięć operacyjna (robocza) jest uaktywniana za pomocą mechanizmów uwagi (jest to cześć pamięci trwałej)

  *Ma ograniczoną pojemność, a jej treści są dostępne świadomości

  *Pamięć ta rozumiana jest jest jako proces poznawczy, który odpowiada za utrzymywanie dostępności informacji w celu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj pamięć operacyjną wg. modelu Baddleya i Hitcha

  *Pamięć operacyjna jest odpowiedzialna zarówno za przechowywanie jak i przetwarzanie informacji

  *Odgrywa istotną rolę w rozumowaniu i przetwarzaniu języka

  *W skład pamięci operacyjnej wchodzą: centralny system wykonawczy, pętla fonologiczna, notes wzrokowo-przestrzenny i bufor epizodyczny (dodany w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /2 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów teorie zapominania w pamięci krótkotrwałej

  *Teoria zanikania: w miarę upływu czasu ślad pamięciowy staje się coraz mniej wyrazisty

  *Teoria interferencji: zapominanie wynikiem zakłócania śladu pamięciowego przez inne informacje

  -Interferencja retroaktywna – zapamiętywanie nowych informacji kosztem starych informacji

  -Interferencja pro aktywna –...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz model pamięci krótkotrwałej Sperlinga

  Inf -> P ikoniczna/echoniczna ->Skanner _> magazyn P krótkotrwałej

  *Skanner: przeszukuje P sensoryczną, wykorzystuje do tego pr uwagowe

  *MPK: jego zadaniem jest krótkotrwałe przechowywanie inf

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj i porównaj strukturalne modele pamięci: ultrakrótkotrwałej, krótkotrwałej i trwałej

  Pamięć ultrakrótka (sensoryczna):

  *Odkryta przez Sperlinga w 1960 r.

  *Pamięć ta jest pamięcią specyficzną dla modalności (pamięć ikoniczna, fonematyczna i echoniczną)

  *Charakteryzuje się stosunkowo dużą pojemnością (ok. 1/3 spostrzeganych bodźców dla pamięci ikonicznej, natomiast tylko ostatni...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /4 152

  praca w formacie txt

Do góry