Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Scharakteryzuj i porównaj trzy koncepcje wyjaśniające rolę języka w myśleniu

  Język jest warunkiem myślenia i podstawowym jego narzędziem,

  *Jest to koncepcja behawiorystyczna – na przykład Watson utożsamiał myślenie z cichym mówieniem

  *Koncepcja ta to szczególny przypadek obwodowej teorii myślenia (która przyjmuje, że myślenie to wykonywanie rozmaitych czynności)

  *Kluczowym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /2 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest myślenie i jakie są jego podstawowe fazy według Craika?

  Myślenie – proces łączenia elementów poznawczej reprezentacji świata (obrazy, pojęcia, schematy, sądy) i dokonywanie na nich przekształceń celem zastąpienia realnych działań. Polega na tworzeniu modelu rzeczywistości za pomocą różnych symboli wewnętrznych.

  *Myślenie jest bardzo złożonym procesem...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj podstawowe rodzaje myślenia

  Myślenie:austyczne, realistyczne: krytyczne, nieproduktywne, produktywne: twórcze, odtwórcze

  Myślenie nieukierunkowane (autystyczne):

  *Proces myślowy nie jest nastawiony na osiągnięcie konkretnego celu, kieruje się własnymi często zmiennymi i nieprzewidywalnymi regułami

  *Przykładem takiej formy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /2 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj pogląd egzemplarzowy na strukturę pojęć

  *Pojęcia stanowią reprezentację co najmniej jednego lub kilku egzemplarzy danej klasy

  *Człowiek przechowuje w pamięci informacje na temat odrębnych egzemplarzy- nie istnieją cechy definicyjne, które charakteryzowałyby wszystkie egzemplarze należące do danej klasy, ani też egzemplarze zajmujące...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj pogląd probabilistyczny na strukturę pojęć

  *Nie dla wszystkich pojęć można podać zbiór cech, których koniunkcja byłaby zarazem wystarczająca i konieczna do zaliczenia danego obiektu w zakres pojęcia

  *Granice nie są ostre, wokół nich rozciąga się szara strefa, w której obiekty z większym bądź mniejszym prawdopodobieństwem są lub nie są...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /3 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj pogląd klasyczny na strukturę pojęć

  *Pojęcie jest taką reprezentacją klasy obiektów, która obejmuje wszystkie właściwości tego zbioru

  *Kryterium istotności cech jest powtarzalność. Te cechy są zarazem warunkiem koniecznym i wystarczającym do uznania obiektu za egzemplarz danego pojęcia.

  *Granice pojęć są ostre, pojęcia są stabilne...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /1 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj podstawowe funkcje pojęć

  *Zapewnienie ekonomii funkcjonowaniu poznawczemu poprzez redukcję różnorodności informacji przetwarzanych przez umysł (ograniczenie wysiłku poświęcanego analizie jednostkowych właściwości jakiegoś przedmiotu)

  *Rozumienie i wyjaśnianie (wiedza podzielona jest na sensowne części- szczególną rolę przy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj i porównaj pamięć proceduralną i deklaratywną

  Pamięć deklaratywna zawiera wiedzę typu „wiem że”, Posiadamy ją w sposób 0-1, nabywana jest dyskretnie, można ją zakomunikować werbalnie, stanowi sieć twierdzeń, wiedza dostępna jest bezpośrednio, świadoma, dowolna aktywizacja,

  Pamięć proceduralna zawiera wiedzę typu „wiem jak”, można ją...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj teorię pamięci Tulvinga

  *Pamięć składa się z pewnej liczby wzajemnie powiązanych systemów

  *Przez system rozumiany jest zbiór skorelowanych procesów. Procesy w obrębie jednego systemu są silniej powiązane z innymi procesami z tego samego systemu, niż z procesami spoza systemu

  *Poszczególne systemu pamięciowe pojawiają się w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /1 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów podstawowe założenia teorii głębokości przetwarzania informacji Craika i Lockharta

  *Proces pamięciowy jest jednolity, a poszczególne informacje mogą być przetwarzane w sposób powierzchowny lub głęboki

  *Procesy przetwarzane informacji cechują się różną głębokością:

  -Poziom wstępny/ płytki – analiza sensoryczna

  -Poziom głębszy – analiza semantyczna, interpretacja...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /1 944

  praca w formacie txt

Do góry