Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Klasyczne teorie spostrzegania

  Wstep: teorie rozróżniają wrażenia od wyobrażeń, wrażenie to najprostszy proces psychiczny, to, co spostrzegamy( barwa, kształt). Spostrzeżenie to suma wrażeń.

  teoria asocjanistyczna (atomistyczna) Wund, Tishner: asocjaniści uważali ze pierwsze są wrażenia, dopiero z nich powstaje...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /1 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podst. epistemologiczne stanowiska wobec procesu SPOSTRZEGANIA. Najbliższe współczesnej koncepcji postrzegania

  -spostrzeganie daje nam dokładny obraz świata. Świat jest takim, jaki widzimy, nie obejmuje ta teoria złudzeń i halucynacji]

  -nie spostrzegamy świata zewnętrznego, jedyne, co jest nam bezpośrednio dane to procesy poznawcze

  -domyślamy się na podstawie własnych procesów psychicznych analizując...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Założenia psychologii pozn.

  -dopływające do człowieka informacje nie mogą być przez niego w pełni wytwarzanie, umysł cechuje ograniczona pojemność. Musimy selekcjonować informacje

  -człowiek przetwarza informacje za pomocą określonych strategii, wybór odpowiedniej strategii dokonuje się pod kontrolą świadomości. Po ich...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /1 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj i omów fazy rozwiązywania problemów

  Wyróżniamy 4 główne fazy w czynności rozwiązywania problemów

  1.Dostrzeganie problemu – w fazie tej podmiot dostrzega problem, czyli odkrywa go, innymi słowy, uświadamia sobie, że zasób jego wiedzy nie wystarcza do osiągnięcia planowanych celów

  2.Analiza sytuacji problemowej – w fazie tej człowiek...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /1 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są operacje umysłowe i ich typy?

  *Myślenie składa się z operacji umysło­wych, których zbiory tworzą strategie. Operacje umysłowe są więc podstawowym elementem myślenia.

  *Rozumowanie to proces poznawczy, który przekształca informacje (zbiór przesłanek) tak, aby wyprowadzić z nich wniosek.

  *W wypadku rozumowania proces my­ślowy ma...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /1 682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów metody planowania rozwiązywania problemów

  Istnieją dwie podstawowe metody planowania za pomocą modelowania i planowanie przez analogię.

  *W przypadku planowania za pomocą modelowania jednostka tworzy model realny lub model umysłowy sytuacji problemowej. Model realny przedstawia sytuację problemową w miniaturze. Modele umysłowe to reprezentacje...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /1 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są sposoby przeszukiwania przestrzeni problemu?

  Strategia przeszukiwania losowego:

  *Polega ona na tworzeniu przypadkowych zestawach kroków, które łącznie mogłyby stanowić rozwiązanie

  *Wykonanie odpowiedniej liczby prób gwarantuje trafienie na prawidłowe rozwiązanie (choć zajmuje to bardzo wiele czasu)

  *Przeszukiwanie to wymaga szybkiego wykonywania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /3 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przebiega rozwiązywanie problemów słabo określonych?

  *Podstawowym sposobem rozwiązywania problemów słabo określonych jest stopniowe redukowanie ich otwartości- chodzi o to, aby problemy stawały się coraz lepiej określone

  *Najpierw musimy określić kryteria oceny poprawności rozwiązań, albo też ustalić na czym nam zależy. Następnie może wybierać...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj podstawowe elementy rozwiązywania problemów według Hayesa

  Stan początkowy

  *Punkt, w którym znajduje się jednostka przed przystąpieniem do pracy nad problemem.

  *Dane początkowe dostępne jednostce, kontynuowane są z jej systemem wiedzy, co daje stan początkowy.

  *Ten sam zbiór danych początkowych może doprowadzić do stworzenia różnych stanów początkowych u...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /1 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj klasyfikację sytuacji problemowych

  Sytuacje źle określone:

  *Problemy źle określone stanowią znaczną cześć naszego życia

  *Sytuacje problemową charakteryzuje maksymalna niejasność, która dotyczy zarówno samych sposobów rozwiązywania problemów, jak i nakładanych na nie ograniczeń

  *Znany jest jedynie stan początkowy, choć nie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /1 348

  praca w formacie txt

Do góry