Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Co to są dystraktory i jakie są ich rodzaje

  To bodźce odwracające uwagę: ZEW.(odgłosy zagłuszajające) WEW.(myśli nieprzyjemne).

  Efekt rykoszetu: Pewne myśli i obrazy pojawiają się niezależnie od naszej woli, są natrętne i mają charakter nieprzyjemny- im bardziej chcemy je usunąć tym silniej i częściej wracają.

  >

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria uwagi S. Di Nuovo

  Uwaga ma charakter aktywny. Zaznacza zw. między uwagą,a świadomością. Pole centrum uwagi to treści swiadome. Następne pole uwagi to doświadczenia życiowe, dostępne świadomości. Nastepne to uwaga mimowolna-analiza bez udziału swiadomości. Ostatnie pole uwagi, to zachowania pozauwagowe.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie zasobów uwagi Khanemana

  Nasza uwaga ma taką funkcję jak pobieranie informacji. A to ile informacji pobierze zależy od pojemności uwagi. Zasoby zależą od: -trudności zad.(Podczas zad. Łatwych zużywamy mało zasobów i dlatego można robić dwie rzeczy naraz)-poziom pobudzenia organizmu(przy wyższym pobudzeniu dostępna jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA UWAGI NA POZIOMIE REAKCJI

  Selekcja trzeciorzędna- procesy selekcji występują w sekwencji przetwarzania informacji późno, dopiero w fazie organizacji i generowania się akcji. Selekcja ma charakter funkcjonalny.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIZJOLOGICZNE MECHANIZMY UWAGI

  ODRUCH ORIENTACYJNY receptory skierowane na źródło inf., ułatwia to odbiór bodźców najważniejszych;

  INDUKCJA UJEMNA pobudzenie okolic kory mózgowej-jednostka jest mało wrażliwa na dochodzące bodźce;

  HABITUACJA zmniejszenie wrażliwości na bodźce monotonne;

  MECHANIZM ZW. Z DZIAŁANIEM UKŁ.SIATKOWEGO...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODST. FUNKCJE UWAGI

  -selekcjonowanie bodźców docierających do jednostki(dwie czynności można robić naraz). Rodzaje selekcji: pierwotna(przez narządy zmysłowe), wtórna( w procesach pamięciowych gł. W pamięci trwałej), trzeciorzędna (na poz. reakcji),ma charakter funkcjonalny.

  -czujność(uwaga nie tylko oddziela inf. od...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WPŁYW WYOBRAŻEŃ NA PROCESY PSYCH. CZŁOWIEKA

  1.na pamięć(jeżeli kodujemy inf. werbalne i niewerbalne, to tracąc jedną z nich mamy drugą)

  2.na proces rozw. problemów(wyobrażenia uruchamiają proces twórczy, są narzędziami myślenia)

  3.na stany emocjonalne(używane podczas relaksacji)

  4.na efektywność pracy(wizualizacja sukcesu)

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAVIO. 4 PODST. STANOWISKA RELACJI MIĘDZY RODZAJEM KODU A REPREZENTACJAMI UMYSŁOWYMI

  1.Głębokie kodowanie ma charakter werbalny, pośredniczy język(charakter lingwistyczny)

  2.Kodowanie ma charakter niewerbalny, obrazy są podst. do tworzenia wyobrażeń

  3.pdst.tworzenia wyobrażeń jest kod w postaci sądów(abstrakcyjne)

  4.teoria podwójnego kodowania(oba systemy- werbalny, niewerbalny-są...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁÓWNE STANOWISKA OBRAZOWE I ABSTRAKCYJE W TWORZENIU WYOBRAŻEŃ

  OBRAZOWE- Kosslym- wyobrażenia przypominają rzeczywiste obrazy, ale są mniej wyraziste. Obiekty mają wielkość, kształt. Wyobrażenia są tworzone za pomocą pierwotnego kodu obrazowego. Poszczególne obrazki tworzą całość -wyobrażenie. Wyróżniamy.  

  2 Rodzaje reprezentacji: GŁĘBOKA(przechowywane w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYOBRAŹNIA - TRADYCYJNE ROZUMIENIE

  Wyobrażenia-umysłowe obrazy rzeczywistości, które pojawiają się pod nieobecność jakiejkolwiek rzeczy obiekty są wydobywane z elementów pamięci.

  Wyobraźnia-zdolność do tworzenia obrazów przedmiotów, którymi nigdy się nie zetknęliśmy. To pewna przestrzeń, pole do tworzenia wyobrażeń. Wyobrażenia...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /712

  praca w formacie txt

Do góry