Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Samobójstwo w środowisku społecznym

  Przynajmniej u niektórych jednostek ekspozycja na zachowania samobójcze innych może wywołać naśladowcze zachowania samobójcze (Velting i Gould, 1997). Na-stoladd są szczególnie podatne na sugestię i zachowania naśladowcze, ponieważ są to podstawowe sposoby społecznego uczenia się i formowania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /3 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chwiejność emocji

  Teoria biospołeczna według Linehan sugeruje, że zachowania, które są kryteriami dla zaburzenia osobowości z pogranicza, a szczególnie zachowania samobójcze, są powodowane głównie przez utrzymujące się dysfunkcje w obrębie systemu regulowania emocji. Choć nie znamy dokładnie mechanizmów, które wywołują...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena rodzajów terapii przeznaczonej dla nastolatków o skłonnościach do dokonywania samouszkodzeń oraz z tendencjami samobójczymi lub bez

  Ocena rodzajów terapii przeznaczonej dla nastolatków o skłonnościach do dokonywania samouszkodzeń oraz z tendencjami samobójczymi lub bez

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dostępność środków pozwalających na popełnienie samobójstwa

  Istotnym krótkoterminowym czynnikiem ryzyka jest dostępność środków popełnienia samobójstwa, np. dostęp do broni palnej. W Stanach Zjednoczonych użycie broni, bez względu na wiek, rasę i płeć, jest najczęstszym sposobem odebrania sobie życia. Zgodnie z danymi Narodowego Centrum Statystyk Zdrowotnych z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /5 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środowiska unieważniające

  U większości jednostek, które za sprawą temperamentu są podatne na intensywne przeżywanie emocji, zaburzenie osobowości z pogranicza się nie rozwija. Dlatego teoria biospołeczna utrzymuje, że do wystąpienia tego zaburzenia konieczne są pewne wpływy środowiskowe zachodzące w okresie rozwoju. Według...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /13 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIA NAD DIALEKTYCZNĄ TERAPIĄ BEHAWIORALNĄ PROWADZONĄ Z NASTOLATKAMI NARAŻONYMI NA WYSOKIE RYZYKO ZACHOWAŃ SAMOBÓJCZYCH

  Dialektyczna terapia behawioralna pierwotnie została opracowana dla osób

  o chronicznych tendencjach samobójczych. Są to ludzie, u których nieustannie występują nasilone myśli samobójcze, którzy często grożą popełnieniem samobójstwa, mówią o odebraniu sobie życia, mają problem z podaniem powodów, dla...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /4 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSPÓŁWYSTĘPOWANIE ZACHOWAŃ SAMOBÓJCZYCH I ZABURZENIA OSOBOWOŚCI 2 POGRANICZA U NASTOLATKÓW

  Jak wspominaliśmy wcześniej, diagnozowanie zaburzenia osobowości z pogranicza u nastolatków było dotychczas sprawą kontrowersyjną. Jednakże najnowsze wyniki badań empirycznych wydają się wspierać tezę o występowaniu tego zaburzenia u nastoletnich osób. Według DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /12 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orientacja seksualna

  Przekrojowe i długofalowe badania epidemiologiczne mówią, że homoseksualne nastolatki obojga płci podejmują próby samobójcze 2-6 razy częściej niż ich heteroseksualni rówieśnicy (Blake i in., 2001; Garofolo, Wolf, Wissow, Woods i Goodman, 1999; Harry, 1989; Remafedi, French, Story, Resnick i Blum, 1998;...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /3 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest samouszkodzenie?

  W niedawnym artykule przeglądowym na temat samouszkodzeń (NSIB) Gratz I (2003) proponuje następującą definicję: „Zamierzone wyrządzanie sobie krzywdy | można zdefiniować jako celowe, bezpośrednie niszczenie lub zmienianie tkanek j ciała bez świadomej intencji samobójczej, jednak prowadzące do urazu na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /4 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przynależność do mniejszościowej grupy etnicznej

  W Stanach Zjednoczonych samobójstwa są najczęstsze wśród nastolatków pochodzenia indiańskiego (Anderson, 2002; Middlebrook, LeMaster, Beals, Novins i Manson, 2001). W dalszej kolejności są nastolatki rasy kaukaskiej i czarnej, natomiast najniższe wskaźniki odnotowuje się pośród osób pochodzących z Azji i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /3 972

  praca w formacie txt

Do góry