Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Wymień i opisz typy badań służące tolerancji

   

  Badania etnograficzne – współcześnie prowadzone w skali makro-kulturowej i są związane z podziałem świata na strefy językowe, które są pozostałością kolonialną. Następowało tam przenikanie lokalnych kultur z kulturą europejską. Obecnie tematem badań jest amerykanizacja.

  Badania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i opisz cechy charakterystyczne narodów wg. S. Robbisona

   

  Indywidualizm – USA, Australia, Wielka Brytania, Kanada;

  Kolektywizm – Kolumbia, Wenezuela, Pakistan, Peru;

  Duży dystans władzy – Filipiny, Meksyk, Wenezuela, Pakistan, Peru;

  Mały dystans władzy – Austria, Izrael, Dania, Nowa Zelandia;

  Męskość – Japonia, Austria, Wenezuela...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj i opisz typy mentalności antyglobalistycznej

   

  Zaściankowość (parafiańszczyzna) – to zawężone spostrzeganie świata, polegające na braku umiejętności dostrzegania różnic między różnymi kulturami oraz przywiązanie do lokalnych systemów wartości i historii. Bariery mają zwykle charakter symboliczny, choć czasami przybierają charakter...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są cechy charakterystyczne globalizacji w ujęciu psychologicznym?

   

  Zjawisko niezwykle złożone psychologicznie;

  Przebiega z oporami głównie z powodu narodowych kultur, opartych na lokalnych systemach wartości oraz doświadczeniu historycznym.

  Główną przeszkodą są uprzedzenia, jako formy negatywnych postaw o silnym komponencie emocjonalnym i tendencji...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję teorii modelu

   

  Teoria – koncepcja bedąca podstawą stawiania hipotez i propozycją wyjaśnienia i interpretacji badanych zjawisk, w celu uogólnienia wyników badań.

  Modele – w przypadku zachowań organizacyjnych, wszystkie trzy determinanty (indywidualne, grupowe i systemowe) odnoszone są w nich do zmiennych zależnych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję badania zachowań organizacyjnych

   

  Należy przez to rozumieć systematyczne zbieranie informacji na temat interesującego nas zjawiska oraz ich ogólną charakterystykę uwzględniającą zarówno zmienność, jak i nasilenie zjawiska.

  Służą do tego – hipotezy, zmienne zależne, zmienne niezależne, zmienne pośredniczące, oraz testy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od czego zależne są zdolności kierownicze (wymień i opisz typy sprawności)

   

  Sprawność techniczna – związana z przygotowaniem teoretycznym i doświadczeniem profesjonalnym;

  Sprawność psychiczna – obejmująca zdolność do pracy z innymi ludźmi, uwarunkowana określoną strukturą cech osobowościowych;

  Sprawność umysłową – przejawiającą się w zdolności...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega funkcja integracyjna zarządzania

   

  Wynika z pełnienia przez niego trzech ważnych ról:

  Interpersonalnej – konstytuującej układ stosunków społecznych wokół wspólnego celu;

  Informacyjnej – polegającej na wykorzystaniu właściwej i efektywnej sieci komunikacyjnej;

  Decyzyjnej – związanej z inicjowaniem nowych pomysłów...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję zakładu pracy w ujęciu psychologicznym

   

  Jest to system społeczny rozumiany jako:

  Zespół stosunków międzyludzkich;

  Układ określonych grup (struktura);

  System stanowisk i pozycji społecznych.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie rozwiązywania problemów

  Strategie te można dobrze opisać na podstawie eksperymentów…

  Stworzył on zestaw 81 kart. Każda karta miała cztery cechy elementów na niej umieszczonych: kształt (krzyże, kółka, kwadraty), kolor, otoczkę wokół elementów bądź jej brak, ilość (1, 2 lub 3 elementy). Eksperymentator wybrał jedną cechę...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /11.01.2012 Znaków /2 341

  praca w formacie txt

Do góry