Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Co to są problemy otwarte i zamknięte?

   

  Biorąc pod uwagę dane wyjściowe sytuacji problemowej możemy rozróżnić problemy otwarte i zamknięte.

  Problemy otwarte – poziom informacji jest bardzo niski tzn. człowiek nie posiada żadnych możliwych rozwiązań problemu. W pierwszej fazie formułuje się różne sposoby rozwiązania problemu a...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i opisz fazy rozwiązywania problemu

   

  1. Dostrzeganie problemu – uświadomienie sobie, że zasób aktualnie posiadanej wiedzenie wystarcza do osiągnięcia planowanych celów.

  2. Analiza sytuacji problemowej – polega na analizie rozbieżności między posiadanymi informacjami i pożądanym celem.

  3. Wytwarzanie pomysłów rozwiązania – związane...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz czynności myślenia wraz z jej typami

   

  Myślenie – jest czynnością celową. W zależności od osiągniętego wyniku rozróżniamy dwa typy myślenia:

  Myślenie produktywne – polega na tworzeniu informacji zupełnie nowych dla człowieka, wzbogacając go o zupełnie nowe treści (np. wynalazek). Takie myślenie może być twórcze i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /2 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień typy pamięci według rodzajów zapamiętywanych bodźców oraz czasu przechowywania informacji

   

  Pamięć – jest właściwością zachowawczą, polegającą na gromadzeniu i przechowywaniu doświadczenia oraz wykorzystywaniu go w różnych sytuacjach.

  Funkcja pamięci nie ogranicza się tylko do percepcji zjawisk ze świata zewnętrznego, ale rozciąga się też na popędy i tendencje osobowości. Tak więc...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /2 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są operacje umysłowe i jakie są ich rodzaje?

   

  Informacje zawarte w wyobrażeniach, spostrzeżeniach i pojęciach są przez człowieka przetwarzane za pomocą tzw. Operacji umysłowych. Są nimi:

  Analiza – oznacza myślowe rozdzielenie elementów całości;

  Synteza – polega na myślowym scaleniu poszczególnych części składowych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest wrażenie? Opisz go

   

  Wrażenia – proste procesy psychiczne (poznawcze), powstające pod wpływem działania elementarnych bodźców na receptory jednego rodzaju i polegające na odzwierciedleniu pojedynczych cech bodźca.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest spostrzeżenie? Opisz go

  Spostrzeżenia – procesy poznawcze polegające na odzwierciedleniu złożonych bodźców (przedmiotów, zjawisk) oddziałujących na narządy zmysłów.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest psychofizyka i mechanizm psychofizyczny?

   

  Psychofizyka – nauka zajmująca się już od XIX wieku badaniem obiektywnych relacji między światem psychicznymi i fizycznym.

  Mechanizm psychofizyczny:

  Bodziec => Receptor => Impuls nerwowy => Mózg

  Bodziec ma swój określony wymiar na kontinuum siły oddziaływania na receptor, który jest ograniczony dolnym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i opisz typy bodźców

   

  Bodźce – ze względu na ich modalność (jakość) i strukturę fizyczną dzielimy na:

  Bólowy – nie jest związany z istnieniem osobnych narządów.

  Dotykowy – każda czynność mechaniczna, która wprowadza zmiany w ukształtowaniu powierzchni skóry. Oddziałuje się na receptory skórne (ciała...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /1 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz percepcję

   

  Jest podstawą orientacji człowieka w otoczeniu. U człowieka ma charakter świadomy.

  Psychologowie wyróżniają dwa poziomy:

  Świadomość ekstraspekcyjna – obraz świata;

  Świadomość introspekcyjna – obraz siebie.

  Celem psychologii jest więc optymalizacja stosunków człowieka ze światem...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /926

  praca w formacie txt

Do góry