Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Opisz Koncepcję Inteligencji Praktycznej Sterenberga

   

  Koncepcja Inteligencji Praktycznej Sterenberga

  - Inteligencja definiowana jest jako zdolność jednostki do poszukiwania większej ilości optymalnych przystosowań pomiędzy człowiekiem a środowiskiem. Ujawnia się przez optymalne dostosowanie do środowiska, kształtowanie środowiska, czy wybór nowego...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /2 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest dewiacyjny iloraz inteligencji?

   

  Dewiacyjny iloraz inteligencji (standaryzowany) jest wskaźnikiem pokazującym w jednostkach odchylenia standardowego, w jakim stopniu pozostaje wynik osiągnięty przez daną osobę do przeciętnego rozkładu wyników dla jej wieku.

  Rozkład ilorazów jest zbliżony do rozkładu normalnego. Oznacza to, że...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest skala Wechslera – opisz przedziały

   

  Skala Wechslera – interpretacja ilorazu inteligencji:

  130 i powyżej – inteligencja bardzo wysoka;

  115-129 – inteligencja wysoka;

  85-114 – inteligencja przeciętna;

  70-84 – pogranicze upośledzenia umysłowego;

  55-69 – stopień lekki upośledzenia umysłowego;

  40-54 stopień...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz pojęcie ilorazu inteligencji i wieku umysłowego

   

  Pojęcie ilorazu inteligencji zostało wprowadzone do psychologii przez niemieckiego naukowca L. W. Sterna. Zaproponowany przez niego wskaźnik stopnia rozwoju umysłowego powstaje w efekcie podziału wieku umysłowego (WU) osoby badanej przez jej wiek życia (WŻ) i pomnożenie otrzymanego wyniku przez 100 (w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw teorię inteligencji Roberta J. Sternerga

   

  Teoria inteligencji Roberta J. Sternberga:

  Podstawową jednostką analizy intelektu jest komponent, czyli elementarny proces informacyjny, działający na wewnętrznych reprezentacjach umysłowych.

  Aspekt komponentowy inteligencji – przejawia się m.in. W myśleniu analitycznym, w efektywności i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /1 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz inteligencję

   

  Inteligencja jest pojęciem teoretycznym bardzo wygodnym dla uzyskania jednorodności osiągnięć intelektualnych człowieka, tylko że brak jest jednej definicji akceptowanej przez wszystkich.

  W literaturze ujmuje się inteligencję jako:

  Zdolność przystosowania się do nowych wymagań przez...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są zdolności ogólne i specjalne?

   

  - Ogólne – globalne dyspozycje poznawcze; Uważa się, że są one uwarunkowane biologicznie, czyli są zależne od ośrodkowego układu nerwowego (o.u.n.)

  - Specjalne (lokalne) – wyspecjalizowane w odbiorze i przetwarzaniu ściśle określonej kategorii bodźców (np. zdolności matematyczne, językowe...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz teorię Joya P. Guilforda

   

  Teoria Joya P. Guilforda – amerykańskiego psychologia, dotycząca zdolności i inteligencji. Zwrócił on uwagę nas giętkość, płynność i oryginalność myślenia. Stworzył zbiór testów do ich pomiaru. Jego zdaniem każde zadanie poznawcze ma trzy wymiary:

  Typ operacji; 2. Rodzaj materiału...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są cechy myślenia twórczego

   

  Opiera się o metody heurystyczne, które pozwalają dostrzegać nowe problemy, analizować je, wytwarzać nowe pomysły i skutecznie je sprawdzać. Jednakże same heurystyki nie gwarantują twórcy sukcesu.

  Psychologowie twierdzą, że w procesie myślenia twórczego częściej występuje zjawisko olśnienia...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest pułap możliwości człowieka?

   

  Pułap możliwości – w pojęciu zdolności zawiera się zawsze określenie pewnej wartości granicznej, której jednostka nie przekroczy, nawet przy najbardziej intensywnym treningu i najkorzystniejszym układzie warunków zewnętrznych.

  Ów determinizm nie ma jednak większego znaczenia, gdyż nawet...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /485

  praca w formacie txt

Do góry