Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Redukowanie zachowań kolidujących z terapią

  Nastolatki z tendencjami samobójczymi, z zaburzeniem osobowości z pogranicza lub jego cechami, podobnie jak dorośli z taką diagnozą, często doświadczają licznych niepowodzeń w terapii, głównie dlatego, że przedwcześnie ją przerywają (Trautman i in., 1993). Przerwanie terapii, niestosowanie się do...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele terapii w fazie poprzedzającej leczenie właściwe: zapoznanie z leczeniem i zaangażowanie w leczenie

  W dialektycznej terapii behawioralnej faza poprzedzająca leczenie ma dwojaki cel. Po pierwsze, pacjent i terapeuta muszą świadomie podjąć decyzję o współpracy. Najczęściej temu tematowi poświęcona jest pierwsza sesja (lub, w razie potrzeby, więcej sesji). Wywiad diagnostyczny, spisanie historii choroby...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAK DIALEKTYCZNA TERAPIA BEHAWIORALNA KONCEPTUALIZUJE ZACHOWANIA SAMOBÓJCZE

  Jak szczegółowo omawiamy w rozdziale 3, dialektyczna terapia behawioralna traktuje zachowania samobójcze jak wyuczone metody radzenia sobie z ogromnym cierpieniem emocjonalnym, stosowane wówczas, gdy wszelkie inne metody są niedostępne. Emocjonalny obraz osoby z tendencjami samobójczymi to obraz chronicznej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /4 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POŚREDNIE TERAPIE ZACHOWAŃ SAMOBÓJCZYCH POPRZEZ LECZENIE LEŻĄCYCH U ICH PODŁOŻA ZABURZEŃ

  Niestety, istnieje niewiele danych mówiących o tym, które rodzaje leczenia pierwotnych zaburzeń psychicznych rzeczywiście zmniejszają ryzyko popełnienia samobójstwa, podjęcia próby samobójczej lub oddawania się myślom samobójczym. Mimo że z większości badań wyklucza się osoby o silnych tendencjach...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /7 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ DIALEKTYCZNĄ TERAPIĘ BEHAWIORALNĄ U NASTOLATKÓW MAJĄCYCH TENDENCJE SAMOBÓJCZE I INNE PROBLEMY PSYCHICZNE

  Większość pozostałych, opracowanych dla nastolatków, rodzajów leczenia o udokumentowanej skuteczności (np. inne formy terapii poznawczo-behawioralnej, terapia interpersonalna) zajmuje się w danym momencie tylko jednym poważnym problemem (np. depresją, wagarowaniem, problemami interpersonalnymi). Tak...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /7 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena standardów opieki

  Przyjęcie na oddział całodobowy osób o tendencjach samobójczych w nagłych przypadkach zostało przeanalizowane jedynie w dwóch pracach; żadna z nich nie potwierdza, by hospitalizacja całodobowa była bardziej korzystna niż pomoc ambulatoryjna (Waterhouse i Platt, 1990; Huey i in., 2004). Jeżeli chodzi o...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIALEKTYCZNA TERAPIA BEHAWIORALNA - FAZY TERAPII, JEJ PIERWSZORZĘDOWE CELE ORAZ STRATEGIE

  Dialektyczna terapia behawioralna wyrosła z zastosowania standardowej terapii behawioralnej z lat siedemdziesiątych XX wieku do osób z tendencjami samobójczymi (Linehan, 1987a, 1987b). Podstawowe założenie leczenia było takie, że osoby, które wolałyby nie żyć, nie mają umiejętności potrzebnych do tego...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /3 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena klinicznych programów „wychodzących do pacjenta"

  Wyniki badań porównujących zwykłe leczenie z programami „wychodzenia do pacjenta” są różnorakie. Trzy z czterech prac mówią, że kontakt osobisty jest skuteczny w zmniejszaniu liczby powracających samouszkodzeń (van Heeringen i in., 1995; Termansen i Bywater, 1975; Welu, 1977; Chowdhury, Hicks i Kreitman...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dialektyczna konceptualizacja przypadku

  Konceptualizacja przypadku w ramach dialektycznej terapii behawioralnej opiera się na założeniach dialektycznych na różne sposoby. Po pierwsze, dialektyka sugeruje, że zaburzenia psychologiczne najlepiej jest konceptualizować jako dysfunkcje systemowe. Dysfunkcja systemowa charakteryzuje się tym, że: (1)...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /4 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena terapii poznawczo-behawioralnej

  W badaniach klinicznych z randomizacją oceniono rozmaite formy terapii poznawczo-behawioralnej. Stwierdzono, że dwie krótkie interwencje w obrębie tej terapii są bardziej skuteczne niż zwykłe leczenie w redukowaniu przypadków samouszkodzenia (po okresie leczenia): 5 sesji rozwiązywania problemów opartych na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /4 640

  praca w formacie txt

Do góry