Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Opisz teorię wzmocnienia

   

  Teoria wzmocnienia R.M. Steersa i L.W. Portera

  Ta teoria, z nurtu behawioralnego, zwraca uwagę na to, że na efektywność funkcjonowania zawodowego mają wpływ także czynniki zewnętrzne.

  Twierdzą w niej, że zachowanie organizacyjne człowieka jest funkcją konsekwencji, na którą większy wpływ mają...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega teoria sprawiedliwości Adamsa

   

  Teoria sprawiedliwości Stacy Adamsa

  Według niego jednostka porównuje swój wkład pracy z wkładem osób zajmujących analogiczne stanowiska, czerpiąc z tego satysfakcję lub dyskomfort. Ważny jest tu stosunek nakładów do korzyści – porównywany u siebie i u innych. Korzyści – wszelkie czynniki...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /1 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz teorię hierarchi celów

   

  Teoria hierarchii celów P.C. Earley’a

  Stwierdzono w niej, że cele wewnętrzne dla danego zadania i trudniejsze lepiej motywują niż cele zewnętrzne i łatwiejsze. Konieczne jest spełnienie dwóch warunków:

  Cele te muszą być akceptowane;

  Istnieje możliwość uzyskania informacji o wynikach...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz model charakterystyki zawodu potencjalnej motywacji zawodowej

   

  Model charakterystyki zawodu potencjalnej motywacji zawodowej J.R. Hackmana i G.R. Oldhama

  Według tej teorii możliwa jest charakterystyka zawodu z użyciem pięciu dymensji:

  Różnorodność wymaganych sprawności – definiowana przez opis sprawności i talentów wymaganych do wykonywania określonego...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /1 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz Trzyczynnikową Teorię Potrzeb Davida McClellanda

   

  Trzyczynnikowa Teoria Potrzeb Davida McClellanda

  Według niego najważniejsze są trzy potrzeby:

  Potrzeba osiągnięć – to pęd do rywalizacji, chęć uzyskiwania osiągnięć zgodnych z obowiązującymi standardami, dążenie do sukcesu.

  Potrzeba władzy – to chęć podporządkowania sobie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz teorię motywacji poznawczej H. J Arnolda

   

  Teoria motywacji poznawczej H. J. Arnolda

  W latach 60. XX wieku większą wagę przywiązywano do nagród zewnętrznych niż wewnętrznej motywacji. Ta teoria (1976 r.) proponuje podejście odwrotne.

  Zakłada ona przewagę motywatorów wewnętrznych. Stwierdza ponadto, że wzrost motywatorów zewnętrznych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz teorie atrybutów koniecznych dla opisu zadania A. N Turnera i P. R Lorence

   

  Teoria atrybutów koniecznych dla opisu zadania A.N.Turnera i P.R.Lowrence

  Wymagana w niej do opisu zadania jest znajomość przynajmniej sześciu atrybutów:

  Różnorodność;

  Autonomia;

  Odpowiedzialność;

  Wymagana wiedza i sprawność;

  Wymagane interakcje...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz Trzy - grupową teorię EBR Claytona Alderfera

   

  Trzygrupowa teoria EBR Claytona Alderfera

  Zwrócił on uwagę na trzy bazowe grupy potrzeb człowieka:

  Potrzeba egzystencji (E); potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństwa.

  Potrzeba bliskości (B); dotyczy potrzeby porządku społecznego przejawiającego się we właściwych relacjach...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz proces motywacyjny

   

  Proces motywacyjny ma charakter dynamiczny i wiąże się z zaspokojeniem określonej potrzeby, mającej znaczenie emocjonalne („emocja ukierunkowana”) dla życia i rozwoju człowieka. Model procesu motywacyjnego obejmuje następujące cyklicznie powtarzające się sekwencje:

  Użyteczność celu – jest funkcją...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /1 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz model motywacji osiągnięć Atkinsona

   

  Według Modelu Motywacji Osiągnięć J. W. Atkinsona siła motywacji do podjęcia danego działania zależy od:

  Poznawczych oczekiwań, że dane działanie doprowadzi do określonych konsekwencji;

  Subiektywnej atrakcyjności tych konsekwencji dla jednostki.

  Atrakcyjność celu jest funkcją...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /1 387

  praca w formacie txt

Do góry