Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Portret kliniczny człowieka (Kozielecki)

   

  Portret quasi - kliniczny występuje w koncepcji psychodynamicznej. Człowiek jest istotą niedoskonałą i słabą, posiada działające w sobie ogromne siły wewnętrzne, których w zasadzie nie kontroluje. Powstają konflikty motywacyjne, ale człowiek nie zdaje sobie z tego sprawy. Wywołuje to lęk, z którym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odporność psychiczna na sytuacje trudne

   

  Odporność psychiczna to zespół cech lub właściwości osobowości jednostki zapewniająca jej sprawne funkcjonowanie mimo działającego stresora lub stresorów.  

  W skład zespołu cech osobowościowych wchodzi: wysoka pozytywna i adekwatna samoocena, pozytywny obraz własnej osobowości, ukształtowane u...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja trudna - rodzaje sytuacji trudnych

   

  Sytuacja trudna to taki układ zadań, warunków i możliwości działającej jednostki, gdzie naruszona została równowaga pomiędzy tymi elementami. Wywołuje to wzrost napięcia emocjonalnego prowadzącego do dezorganizacji zachowania jednostki. Gdzie brak równowagi pomiędzy elementami powstają negatywne...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ sytuacji społecznych na procesy motywacyjne

   

  Motyw – czynnik wewnętrzny, który dynamizuje i ukierunkowuje nasze zachowania (zamiar, chęć, pobudka). Zachowania kierowane kilkoma motywami – wówczas mówimy o procesie motywacyjnym. Źródłem ludzkiej motywacji są potrzeby (biologiczne, społeczne, psychologiczne).

  Wg Zajonca prawidłowością jest, że...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacje społeczne i ich wpływ na wykonywanie zadań

   

  To sytuacja, w której występują inni ludzie, zachowując się inaczej niż w sytuacjach niespołecznych. Wpływ ten dotyczy procesów poznawczych:

  - spostrzegania - w sytuacjach społecznych człowiek ma tendencję spostrzegania zjawisk tak jak widzą to inni, człowiek przestaje dowierzać własnym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dolegliwości izolacji więziennej

   

  Izolacja więzienna różnie wpływa na ludzi, u wielu występują głębokie zaburzenia osobowościowe. Są dwie teorie: 1) do zakładów nie trafiają ludzie normalni, warunki więzienne pogłębiają ich zaburzenia i 2) że złe warunki więzienne, są tak nienormalne, że prowadzą do zaburzeń...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakich znasz frajerów

   

  To zjawisko występujące w więzieniu, zjawisko „drugiego życia” – jego elementem jest kodeks zachowań więziennych: zjawisko hierarchii więziennej (nieformalna struktura grupy) i zjawisko grypsery (swoistego języka i tatuaży – podkultura więzienna). Przejawia się to podziałem na „my” i „oni” oraz...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest potrzeba afiliacji i kto ją posiada

   

  Jedną z potrzeb psychicznych jest potrzeba afiliacji - jest dążenie jednostki do przebywania z innymi ludźmi w sytuacjach lękotwórczych. U osoby, która przeżywa stany lękowe w obecności innych ludzi – stany te łagodnieją, obecność innych zaspokaja potrzebę bezpieczeństwa.

  Ludzie różnią się pod...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces indywidualizacji potrzeb (prof. Obuchowski)

   

  Proces ten dzieli się na 3 fazy: 

  - faza konkretyzacji potrzeby - organizm uczy się takich podstawowych zachowań, które zmierzają do przywrócenia stanu zachwianej równowagi w organizmie, np. potrzeba pokarmowa. Niezaspokojona potrzeba powoduje napięcie organizmu i chęć przywrócenia w nim równowagi,

  -...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stres, fazy zachowania się człowieka w stresie

   

  Stres – prof. Lewicki – to wywołany przez zewnętrzne lub wewnętrzne elementy sytuacji wzrost napięcia emocjonalnego czyli poziomu aktywizacji kory mózgowej albo układu nerwowego od spokojnej czujności do stanu podniecenia. Sytuacjami stresowymi można nazwać wszystkie rodzaje sytuacji trudnych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 757

  praca w formacie txt

Do góry