Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Definicje rozwoju człowieka

   

  biologiczne

  psychologiczne

  socjologiczne

  filozoficzne

  teologiczne

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /22.02.2012 Znaków /101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest periodyzacja rozwoju. Wskaż kryteria periodyzacji

   

  Periodyzacja rozwoju, czyli podział całego życia człowieka na okresy jest różnie ujmowana przez różnych autorów. Przyjmowane kryteria podziału są niewątpliwie zależne od poglądów na temat istoty zmian rozwojowych i czynników pod wpływem których przebiega rozwój.

  Periodyzacja rozwoju ma znaczenie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /22.02.2012 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot i metody psychologii rozwojowej

   

  Psychologia rozwojowa – to dziedzina psychologii zajmująca się badaniem rozwoju człowieka w ciągu całego życia w kategoriach ciągłości, stałości i zmian zachodzących w rozwoju fizycznym i psychicznym, które cechują funkcjonowanie człowieka od narodzin do końcowych etapów życia.

  Metody:...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /22.02.2012 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika „stopy w drzwiach” (Cialdini)

   

  Wyrażone przez człowieka początkowe zaangażowanie w coś jest środkiem wykorzystywanym w technice „stopy w drzwiach” zwanej strategią „od rzemyczka do koziczka”. Podejście to, za pomocą spełnienia najpierw małej prośby, skłania do uległości wobec dalszych nacisków. Strategię tę stosuje wielu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /22.02.2012 Znaków /1 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Droga na skróty” (Cialdini)

   

  To nawykowe popadanie w automatyzm konsekwentnego postępowania, który dostarcza nam łatwej (bezrefleksyjnej) i skutecznej metody radzenia sobie z komplikacjami codziennego życia oraz ochronę przed myśleniem i „niechcianymi” wnioskami.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /22.02.2012 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  6 reguł wpływu społecznego wg. Cialdiniego

   

  Choć techniki wywierania wpływu na innych mogą przyjmować mnóstwo różnych postaci, większość z nich można zakwalifikować do jednej z 6 podstawowych kategorii, które opierają się na regułach psychologicznych sterujących przebiegiem ludzkiego postępowania:

  wzajemność – ludzie obdarowani...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /22.02.2012 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reguła niedostępności (Cialdini)

   

  Reguła ta mówi, że najbardziej pragniemy tego, czego nie możemy mieć. Podejmując jakieś działanie człowiek kieruje się bardziej potencjalną utratą czegoś niż ew. zyskiem. Reguła ta obowiązuje z dwóch powodów:

  1) rzeczy trudne do zdobycia są zwykle cenniejsze od tych dostępnych bez...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaangażowanie i konsekwencja – podaj przykłady

   

  Dokonanie jakiegoś wyboru pociąga za sobą konieczność zachowania zgodnego z tym, w co się zaangażowaliśmy – jest to tzw. obsesyjne pragnienie bycia konsekwentnym. Źródłami takiego postępowania są:

  wysokie cenie zgodności w naszej kulturze oraz powszechne uważanie niekonsekwencji za...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lubienie i sympatia – „efekt aureoli” (Abraham Masłow)

   

  Ludzie wolą mówić „tak", tym osobom, które lubią i znają. Jednym z czynników decydujących o sympatii wobec innej osoby jest jej atrakcyjność. Osoby atrakcyjne mają pewną przewagę w kontaktach społecznych. Piękno człowieka roztacza „aureolę” na jego pozostałe cechy np. talent, inteligencję, czy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada dowodu społecznego (Cialdini)

   

  Zasada dowodu społecznego głosi, że to w co wierzą lub jak zachowują się inni ludzie, często jest podstawą naszej własnej decyzji. Wśród dzieci i dorosłych stwierdzono silne przejawy naśladownictwa przy działaniach tak różnorodnych jak decydowanie o zakupach czy składanie datków dobroczynnych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 277

  praca w formacie txt

Do góry