Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Dialektyka relacji terapeutycznej i równoważenie strategii leczenia

  Strategie dialektyczne, najogólniej mówiąc, wiążą się z tym, jak terapeuta równoważy napięcia dialektyczne w obrębie relacji terapeutycznej. Jak zauważyliśmy wcześniej, w każdym rodzaju psychoterapii, również w psychoterapii pacjentów z zaburzeniem osobowości z pogranicza, dialektyka zasadniczo...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /5 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza behawioralna

  Analiza behawioralna jest jedną z najważniejszych strategii dialektycznej terapii behawioralnej. Celem analizy behawioralnej jest zajęcie się wybranym problemem, empiryczne ustalenie, co jest jego przyczyną, co przeszkadza w jego rozwiązaniu i jakie są możliwości jego rozwiązania. Analiza behawioralna...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /6 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza rozwiązań i procedury zmiany

  Kiedy już problem został nazwany i przeanalizowany, należy przejść do rozwiązania problemu na drodze aktywnego poszukiwania i ukazywania rozwiązań alternatywnych. Niekiedy rozwiązania nasuwają się same w trakcie przeprowadzania analizy behawioralnej i trzeba je tylko wskazać. W innych przypadkach...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /10 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachowania pacjenta kolidujące z terapią

  Zachowania pacjenta kolidujące z terapią można podzielić na: (1) zachowania kolidujące z uczestnictwem w terapii; (2) zachowania wpływające na innych pacjentów; (3) zachowania powodujące wypalenie terapeuty. Zachowania kolidujące z uczestnictwem w terapii są następujące: zachowania kolidujące...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /8 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikacja bezceremonialna

  Komunikacja bezceremonialna ma na celu „wytrącenie pacjenta z równowagi”, przyciągnięcie jego uwagi, zaprezentowanie alternatywnego punktu widzenia oraz zmianę reakcji afektywnej. Okazuje się bardzo przydatna, kiedy pacjent pozostaje niewzruszony albo kiedy terapeuta i pacjent „utkną” w jakimś punkcie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachowania terapeuty kolidujące z terapią

  Zachowania terapeuty kolidujące z terapią są równie poważnym problemem jak zachowania pacjenta kolidujące z terapią. Ogólnie zachowania terapeuty, które przeszkadzają w terapii, dzielą się na dwie grupy: zachowania niedialektyczne oraz zachowania cechujące się brakiem szacunku dla pacjenta. Przykłady...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /1 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia udzielania konsultacji pacjentowi

  Strategia udzielania konsultacji pacjentowi jest pozornie łatwa w teorii i niezwykle trudna w praktyce. Jak sama nazwa wskazuje, polega ona na tym, że terapeuta ma udzielać konsultacji pacjentowi, nie zaś całej jego sieci. Płynie stąd ogólny wniosek, że terapeuta stosujący dialektyczną terapię...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /4 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Redukowanie zachowań kolidujących z jakością życia

  Pacjenci z tendencjami. samobójczymi przejawiają mnóstwo zachowań, które choć bezpośrednio nie zagrażają życiu, jednak powodują, że jest ono nieszczęśliwe i niełatwo zmienia się na lepsze. U nastolatków zachowania takie obejmują: dysfunkcjonalne interakcje w relacjach interpersonalnych (np...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /5 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Redukowanie zachowań zagrażających życiu

  Wiele nastolatków z zaburzeniem osobowości z pogranicza lub cechami tego zaburzenia często podejmuje próby samobójcze oraz angażuje się w ryzykowne zachowania, które mogą stanowić zagrożenie życia (np. udział w aktach przemocy w ramach działalności gangów, nieprzyjmowanie leków podtrzymujących życie)...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /8 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oczekiwania związane z samobójstwem

  Oczekiwania związane z samobójstwem to przekonania pacjentów na temat tego, jakie skutki będzie mieć dla nich samobójstwo lub samouszkodzenie. Nierzadko związane są z pragnieniem ucieczki od braku szczęścia lub z chęcią wyjścia z roli „ciężaru dla innych”, możliwością oderwania się od bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 389

  praca w formacie txt

Do góry