Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Główne problemy tanatologii

   

  Tanatopsychologia – nowa gałąź wiedzy psychologicznej, nauka o psychologicznych aspektach umierania i śmierci człowieka, problematyka lęku przed śmiercią.

  Problemy z definicją śmierci.

  Sytuacje śmierci.

  Warunki uznania śmierci w wymiarze medycznym.

  Postawy wobec...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /22.02.2012 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biologiczne, medyczne i psychospołeczne problemy starości

   

  Zmiany biologiczne i medyczne:

  Utrata zdolności do podziału komórek.

  Postępujący ubytek wody w ustroju.

  Miażdżyca.

  Skrajne niedołęstwo.

  Bóle reumatyczne, bóle i zawroty głowy, zaparcia, bezsenność, duszność wysiłkowa, trudności w chodzeniu, osłabienie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /22.02.2012 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka okresu dorosłości – życie rodzinne i zawodowe

   

  Rodzina – etapy:

  Narzeczeństwo.

  Młode małżeństwo.

  Postawa rodzicielska.

  Partnerstwo rodzinne.

  Puste gniazdo.

  Rozwój relacji partnerskiej:

  Zauroczenie innością.

  Namiętność.

  Intymność.

  Zaangażowanie.

  Stadia cyklu życia...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /22.02.2012 Znaków /1 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przystosowanie i nieprzystosowanie społeczne młodzieży (kryteria)

   

  Izolacja od społeczeństwa: ucieczka do komputera, trudność w nawiązywaniu kontaktów.

  Agresja i zachowanie antyspołeczne: konieczność spożytkowania nadmiaru adrenaliny.

  Konformizm: reakcje zgodne z oczekiwania innych ale sprzeczne z samym sobą.

  Narcyzm – obawa przed opinią...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /22.02.2012 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fazy i zadania rozwojowe w okresie dorosłości

   

  Czas współwystępowanie regresu i rozwoju.

  Wybór małżonka, założenie rodziny.

  Wychowanie dzieci.

  Praca zawodowa.

  Kierowanie domem.

  Poszukiwanie autorytetów.

  Działalność społeczna, przynależność do grupy.

  Realizacja osobowych potencjalności.

  Rozwój...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /22.02.2012 Znaków /864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne problemy (poznawcze, emocjonalne i społeczne) okresu adolescencji

   

  Wypracowanie tożsamości: pragnienie wiedzy o samym sobie.

  Rodzina polem bitew.

  Uzależnienia, prostytucja, wagary, autodestrukcja, lenistwo, napady agresji, otwarte konflikty.

  Problemy natury seksualnej.

  Okres prób i błędów.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /22.02.2012 Znaków /284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany charakterystyczne dla okresu adolescencji

   

  Podokresy:

  Preadolescencja: szybki rozrost ciała, zmiany nastrojów.

  Wczesna adolescencja: gruczoły hormonalne.

  Późna adolescencja: stabilizacja.

  Rozwój fizyczny:

  Przyrost długości ciała.

  Wzrost stymulowany hormonem.

  Rozwój organów wewnętrznych i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /22.02.2012 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierunki zmian w sferze intelektualnej w młodszym wieku szkolnym

   

  Główne formy działalności: nauka, abstrakcyjny sposób myślenia, zabawa i praca (zespołowe, tematyczne, konstrukcyjne, prace szkolne i domowe).

  Skupianie się na przedmiocie.

  Rozwój umiejętności obserwacji: obserwacja całościowa, wysłuchiwanie wyjaśnień w całości i stosowanie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /22.02.2012 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym

   

  Przejście ze środowiska rodzinnego do szkolnego.

  Przejście z zabawy do nauki.

  Osobiste i społeczne obowiązki.

  Kontakty z rówieśnikami.

  Od 7 do 8 roku życia: zjawiska związane z pójściem do szkoły, adaptacja, szukanie oparcia w dorosłych.

  Od 9 do 10 roku życia:...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /22.02.2012 Znaków /988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka twórczości wczesnodziecięcej

   

  Rysunki: 2 r. ż. stadium bazgrot (gryzmolenie), po 3 r. ż. kreśli proste linie i kółka.

  Ulepianki: zabawa plasteliną (2 r. ż.), potrafi kształtować plastelinę (kuleczka, wałeczek, placuszek), spostrzeżenie mają charakter całościowy i są ogólnikowe oraz niedokładne.

  Wycinanki:...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /22.02.2012 Znaków /418

  praca w formacie txt

Do góry