Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Personalizm czyli wychowanie jako wspieranie jednostki w rozwoju

   

  Personalizm kształtuje człowieka jako osobę, której niezwykła godność i możliwości rozwoju nie mają żadnego odpowiednika.

  Celem pedagogiki personalistycznej jest formownie osoby zdolnej do integracji całego swego bogactwa wokół projektu życia, przyjętego w sposób świadomy i odpowiedzialny...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /23.02.2012 Znaków /500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie jako proces społeczny

   

  Wychowanie to rodzaj działalności społecznej charakteryzującej się niezwykle złożoną i różnorodnością działania, obejmując:

  - Rodzaj interakcji

  - Rodzaj cech wychowania

  - Osobę wychowawcy i jego kompetencje

  - Czas trwania procesu

  - Rodzaj podejmowanych działań

  Klasyfikacja...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /23.02.2012 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie jako proces prowadzący do określonych efektów

   

  >> poprzez realizację określonych celów wychowania

  - Wychowanie umysłowe

  - Wychowanie politechniczne (zaradność życiowa)

  - Wychowanie moralno-społeczne (by dziecko wybrało samo i było szczęśliwe)

  - Wychowanie fizyczne (promocja zdrowia)

  - Wychowanie estetyczne

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /23.02.2012 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie jako całokształt wpływów i oddziaływań kształtujących rozwój człowieka. Podaj przykłady obrazujące słuszność tego poglądu

   

  - Rzeczywistość wychowawcza jest złożona i wielowymiarowa. Trudno jest ją ująć jedynie w kryterium oddziaływań wychowawczych, aby ująć holistycznie rozwój człowieka.

  - Sądzi się, że aby określić zakres wychowania w stosunku do innych obszarów wywierania wpływów na człowieka, nie wystarczy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /23.02.2012 Znaków /1 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybrane definicje wychowania

  1. Wychowanie to całokształt wpływów i oddziaływań kształtujących rozwój człowieka.

  2. Wychowanie to proces przygotowujący ludzi do zadań związanych z rozwojem świata i koniecznością panowania nad nim.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /23.02.2012 Znaków /236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie u Durkheima i Małuszyńskiego

  Wychowanie to ciągły wysiłek narzucania dziecku sposób myślenia, odczuwania i działania, do których nie doszłoby ono spontanicznie >> Durnkhaim.

  Wychowanie to szczególny rodzaj oddziaływań człowieka, które polega na zamierzonym wywołaniu określonych zmian w otoczeniu człowieka.>>...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /23.02.2012 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie jako funkcja społeczna. Koncepcja J. Dewey’a

  Wychowanie jest funkcją społeczną zapewniającą kierowanie rozwojem istot racjonalnych przez wdrążenie ich do uczestnictwa w życiu grupy, do której należą.

  Elementy:

  - Materiał

  - Operacje

  - Reguły

  >> „teoria dziedziczenia społecznego, w której myśl której socjalizacja to proces włączania się...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /23.02.2012 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje środowisk wychowawczych

   

  Środowisko wychowawcze – krąg osób, rzeczy i stosunków otaczających człowieka w jego życiu indywidualnym i zbiorowym. Nie wszystkie składniki środowiska wychowawczego oddziałują na siebie w takim samym stopniu. Siła składnika zależy od tego czy, kontakty z nim są trwałe czy przelotne, czy są...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /23.02.2012 Znaków /2 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy wychowania

   

  Wychowanie – planowa i świadoma działalność ukierunkowana na kształcenie osobowości człowieka według określonego wzoru obcującego wartości: poznawcze, moralne, estetyczne i organizuję społeczną. Jest ono realizowane przez rodziców, instytucje oświatowe, środki masowego przekazu oraz samą...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /23.02.2012 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy psychologii społecznej - relacje interpersonalne i wpływ społeczny

   

  Psychologia społeczna - przedmiotem jej zainteresowania jest to co dzieje się między ludźmi, stara się wyjaśnić jak takie zachowania jak, myślenie, uczenie się, spostrzeganie, zmieniają się w warunkach społecznych. Psychologia społeczna jest psychologią eksperymentalną. Zajmuje się tym, z czym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /23.02.2012 Znaków /2 151

  praca w formacie txt

Do góry