Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Teoria sytuacji trudnych T. Tomaszewskiego

   

  Sytuacja trudna, w której "osiągnięcie wyniku jest możliwe tylko przy zmianie normalnej struktury czynności" tzn. gdy naruszona zostaje względna równowaga miedzy poszczególnymi elementami struktury. "Przez sytuacje trudne rozumiemy, najogólniej mówiąc, takie sytuacje, w których zachodzi rozbieżność...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja zachowania zasobów S. Hobfolla

   

  Ludzie nastawieni są przede wszystkim na zachowanie, ochronę i permanentne odtwarzanie zasobów swojej energii. Stresem jest możliwość utraty swoich sił lub jej rzeczywista utrata. Wg tego modelu „stresem psychologicznym jest reakcja na otoczenie, w którym występuje:

  a) groźba czystej utraty sił,

  b)...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /2 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fenomenologiczno - cybernetyczna teoria stresu Aptera

   

  Prezentuje opozycyjną (reversal) teorię stresu: napięcia vs. wysiłku. Stres-napięcie autor definiuje jako niezgodność (rozbieżność) miedzy preferowanym i aktualnym poziomem motywacji. Stres- wysiłek wiąże się z pojęciem działań zmierzających do redukcji stresu-napięcia.

  Zgodnie z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /4 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transakcyjna teoria stresu R. Lazarusa i S. Folkman

   

  Lazarus zwrócił uwagę, że istotą zjawiska stresu psychologicznego u czł jest zdolność antycypacji, czyli planowania i przewidywania przyszłych zdarzeń. Wg Lazarusa i Folkman „Stres psychiczny jest to szczególny rodzaj relacji między człowiekiem a otoczeniem, które to otoczenie człowiek ocenia jako...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /4 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria percepcji zagrożenia M. H. Appleya

   

  Stres jako taki „stan organizmu, w którym organizm spostrzega, że jego dobre samopoczucie (czy integralność) jest zagrożone i że musi skierować wszystkie swe siły na samoobronę”. Istnieją gotowe (wrodzone) lub nabyte (nawykowe) zachowania zaradcze.

  Dopiero, gdy tego typu zachowania zaradcze zawiodą...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /2 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria napięcia emocjonalnego I. L. Janisa

   

  Stres psychologiczny „taką zmianę w otoczeniu, która u przeciętnej osoby wywołuje wysoki stopień napięcia emocjonalnego, które przeszkadza w normalnym sposobie reagowania". Powyższa definicja stresu obejmuje 2 aspekty: - sytuację stresową, którą Janis opisuje za pomocą bodźców wywołujących...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /2 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie frustracji

   

  Sam termin frustracja jest nieprecyzyjny i wieloznaczny, ponieważ bywa on używany w 3 znaczeniach opisujących:

  (1) sytuację frustrującą lub warunki ją wywołujące,

  (2) skutki frustracji u danej osoby (np. napięcie emocjonalne, nieprzystosowanie itp.),

  (3) skutki frustracji przejawiające się w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /9 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie lęku

   

  (1) Psychoanalityczne koncepcje lęku wywodzą się od teorii Freuda. Freud ogłosił 2 teorie lęku. Pierwsza koncepcja fizjologiczna jest częścią ogólniejszej teorii libido. Istota tej koncepcji sprowadza się do sytuacji, w której brak możliwości rozładowania popędu seksualnego bądź niepełnego jego...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /7 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja salutogenetyczna stresu A. Antonovsky'ego

   

  Antonovsky opierając się na założeniu braku dychotomicznego podziału na zdrowie/chorobę w to miejsce proponuje pojecie kontinuum zdrowia-choroby - odnoszące się zarówno do sfery psychicznej, jak i somatycznej. Zakłada się, że brak homeostazy i uporządkowania jest normalnym stanem rzeczy dla organizmu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /8 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcje psychosomatyczne stresu

   

  Autorzy wyróżnili np. kilka typów reakcji nerwicowych, składających się na syndrom tzw. nerwicy wojennej: - przemijające stany lękowe, - re. somatyczne, pojawiające się pod wpływem czynnika emocjonalnego: dolegliwości ze strony układu krążenia i przewodu pokarmowego, - objawy konwersyjne: jąkanie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /2 414

  praca w formacie txt

Do góry