Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Co to są emocje samoświadomościowe? Przedstaw przykłady oraz ich funkcje

   

  Emocje samoświadomościowe to grupa emocji, która pojawia się późno i do których wystąpienia konieczne są pewne zdolności poznawcze. Nie istnieją wyraźne czynniki wywołujące te emocje. Nie wiele określonych sytuacji wywołuje wstyd, dumę, poczucie winy czy zażenowanie. Te emocje samoświadomościowe...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /9 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak kultura może wpływać na osobowość?

   

  Osobowość jest strukturą całościową cech psychicznych, warunkujących postępowanie człowieka. Inaczej mówiąc, jest zbiorem cech danej osoby, warunkujących jej postępowanie wobec ludzi lub z ludźmi, wobec siebie oraz przedmiotów i zjawisk otaczającego świata.

  W postępowaniu człowieka dostrzegamy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /8 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów dwie wybrane teorie zmian postaw

   

  Procesualny model perswazji:

  McGuire

  Ostateczny efekt komunikatu perswazyjnego zależy od 5 etapów przetwarzania:

  uwagi-> zrozumienia jego treści-> uleganiu argumentacji-> utrzymaniu postawy -> zmiany zachowania

  Wystąpienie każdego z procesów jest uwarunkowane zaistnieniem etapu poprzedniego.

  Najłatwiej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /3 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola "Ja" w funkcjonowaniu człowieka

   

  Struktura Ja- obraz ja, obraz własnej osoby, samowiedza, stanowi główny ośrodek regulacji i integracji zachowania się, uformowana w wyniku procesów abstrahowania, przekształcania i uogólniania doświadczeń dotyczących własnej osoby jako odrębnego obiektu. Struktura ja integruje szeroki zakres informacji...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /8 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Habilistyczno - temporalna koncepcja stresu J. F. Terelaka

   

  Odwołuje się do nowej dziedziny biologii chronobiologii. Chronotyp jest zjawiskiem złożonym, wynikiem dynamicznej synchronizacji organizmu ludzkiego z temporalnymi wymaganiami otoczenia. Chronotyp jako dynamicznie zrównoważony układ sygnalizuje nam najwłaściwszą porę zaspokajania różnych potrzeb: snu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /6 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomiczna koncepcja stresu A. Bieli

   

  Wykorzystuje Koncepcję stresu politycznego G. W. Albee'go. Model stresu ekonomicznego wyraził w postaci wzoru matematycznego, który wyraża stosunek sumy czynników zwiększających do sumy czynników zmniejszających stres: RS= ———————

  RS - rozmiar stresu;

  O - obiektywnie działający stresor...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Verońska koncepcja stresu T. Marka

   

  (I) Stres psychiczny W zależności od czasu trwania całej sytuacji stresowej rozróżnia się stres krótko i długotrwały. Ostateczny efekt wystąpienia psychicznego stresu zależny jest od relacji występujących między elementami środowiska (szeroko pojętego), a specyficznymi cechami jednostki...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poznawczo - kompetencyjna koncepcja stresu H. Sęk

   

  Hybrydowy model zw. modelem poznawczo-kompetencyjnym, łączący w sobie elementy poznawczej teorii stresu Lazarusa i koncepcji wypalenia się zawodowego. Współczesne rozumienie wypalenia się zawodowego: zespół objawów gorszego funkcjonowania ludzi, pracujących w zawodach stresowych, któ­rych istotą jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /2 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwojowa teoria sytuacji trudnych M. Tyszkowej

   

  Sytuację trudną definiuje jako taki "układ zadań (celów), warunków działania i możliwości działającego podmiotu, w jakim naruszona zostaje równowaga między tymi elementarni w stopniu wymagającym nowej koordynacji, co powoduje przeciążenie systemu regulacji i emocje ujemne. W konsekwencji trwania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /2 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Informacyjno - regulacyjna teoria stresu J. Reykowskiego

   

  Zwraca uwagę na regulacyjną rolę dopływających do czł. informacji z otoczenia, które pozostaje w rozmaitym stosunku do jego dążeń (dążenie jest rozumiane jako pewna forma koordynacji procesów nerwowych, sterująca zorganizowanym tokiem aktywności celowej) i oczekiwań (przez które rozumie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /6 111

  praca w formacie txt

Do góry