Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  OCENA MYŚLI I ZACHOWAŃ SAMOBÓJCZYCH, SAMOUSZKODZEŃ I ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH

  Jest to raczej wyjątek niż reguła, że pacjenci zgłaszają się do nas na leczenie, przechodząc kryzys samobójczy. Dzieje się tak dlatego, że skierowanie do objęcia naszym programem następuje zazwyczaj po nagłym epizodzie zachowań samobójczych, podczas którego często dochodzi do hospitalizacji na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forma spotkań zespołu konsultacyjnego

  Spotkania zespołu konsultacyjnego są nieodzowną, stałą częścią programu dialektycznej terapii behawioralnej. Oznacza to, że zespół nie rozwiązuje się po zakończeniu leczenia konkretnego pacjenta. Jego prace trwają, choć jedni pacjenci odchodzą, a nowi przychodzą. Aktywność zespołu jest podstawą...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /5 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie oceniania ryzyka samobójstwa i samouszkodzenia

  W pracy z nastoladcami z grupy wysokiego ryzyka ważne jest nawiązanie współpracy przed przystąpieniem do oceny ryzyka zachowań samobójczych i samouszkodzeń. Badacze twierdzą, że najlepszym pojedynczym predyktorem podjęcia próby samobójczej jest poprzednia próba samobójcza (Leon, Friedman, Sweeney, Brown i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /8 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto będzie wchodził w skład grupy nastoletnich pacjentów?

  Programy leczenia wykorzystujące dialektyczną terapię behawioralną stosują rozmaite kryteria kwalifikowania pacjentów. Na przykład w niektórych programach leczenia całodobowego takim kryterium jest zachowanie samobójcze (Katz i in., 2004). W różnych programach rezydenckich podstawowym kryterium...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /12 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena cech zaburzenia osobowości z pogranicza oraz problemów z nimi związanych

  Idealnym rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie oceny dotyczącej wszystkich zaburzeń osi II, ale w programie Montefiore oceniamy tylko obecność zaburzenia osobowości z pogranicza, ponieważ nie chcemy nadmiernie obciążać swoich pacjentów zbyt wieloma narzędziami oceny i wywiadami. Niektórzy pacjenci oraz...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /5 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto będzie wchodził w skład zespołu terapeutycznego?

  Członkiem zespołu terapeutycznego jest każda osoba, która zajmuje się leczeniem w ramach programu dialektycznej terapii behawioralnej, bez względu na metodę terapii. Do zespołu należą więc trenerzy umiejętności, terapeuci indywidualni oraz osoby zaangażowane w proces leczenia w zależności od miejsca...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /5 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interwencje z udziałem członków rodziny oraz kontakty z innymi osobami zaangażowanymi w leczenie

  Jedną z zasadniczych cech dialektycznej terapii behawioralnej jest zwracanie uwagi na kontyngencje pojawiające się w trakcie całego programu leczenia. Celem jest upewnienie się, że zasady, na których opiera się program, jak również wszystkie osoby biorące udział w programie wzmacniają zachowania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /3 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terapia indywidualna dla nastolatków

  Sesje terapii indywidualnej są pierwszym środowiskiem, w którym nastolatek uczy się, jak wykorzystywać w życiu nowe umiejętności nabyte w grupie treningu umiejętności. Terapeuta indywidualny nie zajmuje się bowiem wyłącznie zdolnością do rozwinięcia umiejętności, lecz także czynnikami...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /6 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwijanie umiejętności behawioralnych

  Ogólnym celem dialektycznej terapii behawioralnej jest zbudowanie takiego życia, które warto przeżyć. Służy temu, po pierwsze, redukowanie wcześniej opisanych zachowań oraz, po drugie, jednoczesne rozwijanie umiejętności behawioralnych. Najważniejszym miejscem, w którym pacjent nabywa tych umiejętności...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trening umiejętności dla nastolatków

  Głównym celem leczenia w Fazie 1 jest rozwijanie umiejętności behawioralnych. Jednakże nabywanie umiejętności w ramach psychoterapii indywidualnej jest bardzo trudne ze względu na potrzebę interweniowania w sytuacjach kryzysowych oraz zwracania uwagi na inne kwestie. Dlatego lepiej jest się zajmować...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /4 933

  praca w formacie txt

Do góry