Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Amnezja afektywna

  amnezja afektywna - rodzaj  amnezji powstałej w wyniku silnego urazu psychicznego (np. jednorazowego silnego bodźca sytuacyjnego lub długotrwałych sytuacji fruslracyjnych czy konfliktowych). Charakteryzuje się zaburzeniami zdolności przypominania wybranych sytuacji i zdarzeń, związanych z silnymi...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antycypacja

  antycypacja - przewidywanie wystąpienia jakiegoś zdarzenia, któremu często towarzyszy gotowość do reagowania na nie w określony sposób.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amnezja dziecięca

  amnezja dziecięca - niepamięć obejmująca pierwsze lata życia człowieka. Mimo że doświadczenia z tego okresu mają trwały wpływ na psychikę, najwcześniejsze autobiograficzne wspomnienia osób dorosłych pochodzą dopiero z czwartego lub piątego roku życia. A.dz. jest zjawiskiem słabo poznanym; w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja

  adaptacja - przejawiające się zmianą w budowie lub w zachowaniu przystosowanie organizmu do zmieniających się warunków środowiska. A. dokonuje się w życiu osobnika poprzez zdobywanie coraz bogatszego doświadczenia, magazynowanego w pamięci. Na podstawie genetycznie uwarunkowanych reakcji pamięć...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie aspekty procesu emocjonalnego podlegają świadomej kontroli?

   

  Oceny poznawcze nie musza mieć świadomego charakteru. Można zatem być zaskoczonym własnymi emocjami. Jednak wynikające z takich ocen emocje muszą być świadome. W zgodzie z Freudem Clore twierdzi, że nieświadomość emocji jest niemożliwa ponieważ w emocje uwikłane jest doświadczenie, a nie można...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /7 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów elementy struktury myślenia

   

  Myślenie jest procesem umysłowym wyższego rzędu, wykraczającym poza informacje dostarczane przez przetwarzanie sensoryczne. Myślenie przekształca dostępne informacje w nowe, abstrakcyjne reprezentacje. Myśl ludzka opiera się na wielu typach struktur umysłowych. Należą do nich pojęcia, schematy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /5 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeszkody w rozwiązywaniu problemów

   

  Rozwiązywanie problemów – proces ukierunkowany na jakiś cel. Może wymagać rozumowania, ale też myślenia przez analogie lub jedynie operacji percepcyjnych, uwagi lub pamięciowych.

  Dunckera: „Problem pojawia się wtedy, gdy organizm ma cel, ale nie wie, jak go osiągnąć.”

  Człowiek ,w swym codziennym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /5 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów własności emocji podstawowych na podstawie wybranej koncepcji

   

  Paul Ekman, uważa, że wszystkie emocje wykształciły się w filogenezie jako adaptacja do warunków życiowych człowieka i popychają nas w stronę bardziej adaptacyjnych zachowań (Ekman, 1998). Emocje według Ekmana są systemem szybkiego reagowania na specyficzne bodźce i służą błyskawicznej ocenie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /5 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest geneza oraz skutki wyuczonej bezradności?

   

  Klasyczny model wyuczonej bezradności (Hiroto i Seligman, 1975) mówi o tym, że dłuższe przebywanie w sytuacji niekontrolowanej powoduje uczenie się braku związku między zachowaniem a biegiem zdarzeń, czyli niezależnie od tego jak zareagujemy w danej sytuacji, nie możemy niczego zmienić. Powoduje to...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /5 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola kryzysów w rozwoju człowieka

   

  Kryzys- (Allport) to sytuacja emocjonalnego i umysłowego stresu, wymagająca zmian perspektyw w ciągu krótkiego czasu. Te zmiany perspektyw wywołują często zmiany struktury osobowości. Zmiany te mogą być progresywne albo mogą być regresywne.

  Kryzys (PWN)- wszelki długotrwały proces kierunkowych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /11 929

  praca w formacie txt

Do góry