Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Dojrzewanie

  dojrzewanie - termin stosowany w psychologii w różnych znaczeniach: rozwój jednostki, rozumiany jako proces osiągania przez nią dojrzałości fizycznej i psychicznej;  proces zmian rozwojowych uwarunkowanych dziedzicznie;  zmiany rozwojowe występujące na skutek zaistnienia wrodzonych predyspozycji jednostki...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decyzji leksykalnej zadanie

  decyzji leksykalnej zadanie (ang. lexical decision task) - zadanie stosowane w badaniach nad kodowaniem informacji werbalnych i  słownikiem umysłowym, wymagające od osoby badanej możliwie szybkiej odpowiedzi na pytanie, czy prezentowany ciąg liter jest słowem, czy bezsensownym zbiorem. 

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt świeżości

  efekt świeżości - zjawisko lepszego odtwarzania końcowych elementów ->- materiału seryjnego w porównaniu z poprzednimi; ujawnia się podczas swobodnej reprodukcji. E.ś. występuje prawdopodobnie dzięki właściwościom  pamięci krótkotrwałej, gdyż dotyczy ostatnich słów, których odtworzenie następuje...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystraktor

  dystraktor -  bodziec odrywający uwagę jednostki od wykonywanego zadania; (czynność dodatkowa wykonywana przez osoby badane na polecenie eksperymentatora w czasie realizowania podstawowego zadania, stosowana w celu uniemożliwienia powtarzania w badaniach nad pamięcią krótkotrwałą;  w pomiarze rozpoznawania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Collinsa i Loftus model pamięci

  Collinsa i Loftus model pamięci (model rozprzestrzeniania się aktywacji, ang. spreading-activation model) - najbardziej rozwiń ięij ->- model sic l'u iwy pamięci semantycznej, stanowiący poprawioną wersję -"-Collinsa i Quilliana modelu pamięci. W modelu tym, podobnie jak we wcześniejszej wersji, struktura...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /2 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Collinsa i Ouiiliana model pamięci

  Collinsa i Ouiiliana model pamięci - znany pod nazwą modelu TLC (ang. Teachable Language Com-prehender); model sieciowy pamięci semantycznej (modele sieciowe), który zakłada, że w pamięci zostały zakodowane trzy rodzaje informacji: jednostki, ich cechy oraz połączenia między jednostkami a cechami. Dwa...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Craika i Lockharta koncepcja pamięci

  Craika i Lockharta koncepcja pamięci (koncepcja poziomów przetwarzania, koncepcja głębokości przetwarzania) - popularna alternatywna koncepcja w stosunku do wielomagazynowych modeli pamięci. Zakłada, że ślad pamięciowy jest ubocznym produktem procesów przetwarzania informacji, a jego cechy, takie jak kod i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas latencji

  czas latencji - czas upływający od zadziałania bodźca do pojawienia się reakcji. Termin często stosowany zamiennie z pojęciem czas reakcji. Przyjmuje się, iż cz.l. jest wprost proporcjonalny do drogi, jaką musi przebyć impuls nerwowy, aby nastąpiła reakcja psychofizjologiczna na dany bodziec, stąd na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas reakcji

  Czas reakcji - jeden z podstawowych i najczęściej stosowanych wskaźników w badaniach psychologicznych; termin stosowany w dwóch znaczeniach: jako czas wykonywania (trwania) danej reakcji na bodziec lub jako czas potrzebny do rozpoczęcia reakcji na bodziec; w tym znaczeniu cz.r. jest równoważny z terminem czas...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brunera koncepcja reprezentacji poznawczej

  Brunera koncepcja reprezentacji poznawczej - według J. S. Brunera reprezentacja poznawcza jest to zbiór reguł, zgodnie z którymi człowiek tworzy pojęcia stałości zdarzeń, przedmiotów oraz ich cech w swoim otoczeniu ( reprezentacja poznawcza); reprezentacje zdarzeń kształtują się przez działania, jakich...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 149

  praca w formacie txt

Do góry