Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Efekt wielkości klasy

  efekt wielkości klasy (ang. category-size effect) - zjawisko stwierdzone w badaniach struktury pamięci semantycznej przy użyciu zadania weryfikacji zdań. Osobie badanej prezentowano zestaw zdań, których prawdziwość badany miał ocenić. Przykładowo były to zdania typu: „Kanarek jest różowy7', „Kanarek...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Generalizacja semantyczna

  generalizacja semantyczna - zjawisko uogólniania dokonujące się w przypadku bodźców i reakcji słownych z uwagi na ich znaczenie. Stwierdzono, iż np. po wytworzeniu reakcji na słowo „ptak" nazwy konkretnych ptaków wywołują zbliżoną reakcję.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt wyższości obrazu

  efekt wyższości obrazu (ang. pictorial supeńority effect) - przewaga pamięci obrazów nad pamięcią odpowiadających im słów wyrażająca się w różnych pomiarach: w wyższych wskaźnikach rozpoznawania i swobodnej reprodukcji materiału obrazowego w porównaniu ze słownym, w szybszym zapamiętywaniu par...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geon

  geon - termin wprowadzony przez J. Biedermana, dotyczący — kodu obrazowego; oznacza elementarną jednostkę składową o charakterze przestrzennym, która sama nie mając znaczenia, wyznacza wraz z innymi geonami znaczenie utworzonych z nich obrazów przedmiotów; g. jest konstruowany na podstawie przeciwstawnych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ejdetyzm

  ejdetyzm - zdolność przedstawiania sobie dawniejszych spostrzeżeń w postaci wyobrażeń tak wyraźnych, że nie ustępujących pod względem wyrazistości pierwotnym spostrzeżeniom. E. jest czynnikiem sprzyjającym uzyskiwaniu wysokich osiągnięć w zakresie reprodukcji materiału pamięciowego; często...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gibsonizm

  gibsonizm - pogląd (nazwa pochodzi od nazwiska J, J. Gibsona), zwany inaczej ekologizmem, zgodnie z którym percepcja nie polega na przetwarzaniu informacji przez — system poznawczy (w związku z czym pamięć nic odgrywa w niej żadnej roli), ale sprowadza się do bezpośredniego reagowania na informacje zawarte w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekologiczne podejście w badaniach pamięci

  ekologiczne podejście w badaniach pamięci - paradygmat badań, według którego preferowane są badania pamięci w warunkach naturalnych, w sytuacjach codziennych; badania prowadzone zgodnie z tym podejściem dotyczą głównie takich problemów, jak przypominanie informacji autobiograficznych (miejsc, twarzy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalność przetwarzania

  globalność przetwarzania - odnoszenie informacji przetwarzanej w centralnym systemie poznawczym do całości doświadczenia zakodowanego w pamięci (— Fodora modułowa struktura umysłu). Gdy człowiek klasyfikuje np. liść jako znany lub nie znany, podstawą rozpoznawania stają się wszystkie nabyte dotąd...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fiksacja wzrokowa

  fiksacja wzrokowa - utrzymywanie gaiki ocznej w takiej pozycji, aby obraz postrzeganego obiektu pada! na plamkę żółtą siatkówki, czyli na pole najostrzejszego widzenia; w obrębie tego pola możliwe jest najefektywniejsze rozróżnienie cech danego obiektu. Fiksacja wzrokowa obiektów nieruchomych dokonuje się w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decyzji semantycznej zadanie

  decyzji semantycznej zadanie (ang, semantic decision task) - metoda badania struktury -"-pamięci semantycznej, typowa dla badań eksperymentalnych prowadzonych przede wszystkim w ramach ->-modeli cech; stosowana głównie w ramach paradygmatu badawczego zwanego: „różny - taki sam". Osobie badanej prezentowane są...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 200

  praca w formacie txt

Do góry