Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Rodzinna analiza behawioralna

  Rodzinna analiza behawioralna jest przede wszystkim narzędziem pozwalającym dostrzec zarówno adaptacyjne, jak i dezadaptacyjne wzorce interakcji rodzinnych oraz wskazać potencjalnie skuteczne strategie zmiany. Analizę taką przeprowadza się wówczas, gdy jeden z członków rodziny jest bezpośrednio związany z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /8 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawdzanie postępów w pozostałych metodach terapii

  Ponieważ terapeuta indywidualny jest terapeutą prowadzącym, musi nadzorować wszystkie pozostałe metody leczenia. Korzystając z dialektycznej terapii behawioralnej, pacjent może mieć tylko jednego terapeutę prowadzącego i nie może w tym samym czasie uczestniczyć w innych rodzajach terapii (np. w terapii...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /3 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena ogólnej psychopatologii i funkcjonowania rodziny

  Jednym z najczęściej używanych, częściowo ustrukturyzowanych wywiadów diagnostycznych pozwalających ocenić zaburzenia osi I u dzieci i młodzieży jest kwestionariusz dla dzieci w wieku szkolnym dotyczący zaburzeń afektywnych i schizofrenii, bieżących i w ciągu życia (Schedule for Affective Disorders...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /8 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie będą metody leczenia pacjentów?

  Tam, gdzie to jest możliwe, zalecamy prowadzenie solidnego, wszechstronnego leczenia opisanego w rozdziale 3 - w takiej formie, w jaldej zostało ono pierwotnie opracowane, gdyż przeprowadzono badania potwierdzające jego skuteczność (Linehan i in., 1991; Linehan, 1993a). Za „kompleksowe leczenie” uważamy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /6 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początek budowania sojuszu terapeutycznego

  Pierwszym zadaniem pojawiającym się na początiai dialektycznej terapii behawioralnej jest stworzenie opartej na współpracy relacji z nastoletnim pacjentem. Jest to ważne, a zarazem trudne. Wielu nastolatków zgłaszających się do leczenia uważa na wstępie, że tego leczenia nie potrzebuje. Nawet te osoby...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /5 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emocjonalna podatność na zranienie a samounieważnienie

  W dialektycznej terapii behawioralnej emocjonalną podatność na zranienie uważa się za fundamentalną cechę zaburzenia osobowości z pogranicza i definiuje jako doświadczanie silnego cierpienia emocjonalnego. Emocjonalna podatność na zranienie jest doświadczaniem chwiejności emocjonalnej (zob. uwagi na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /14 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGAŻOWANIE NASTOLATKÓW W LECZENIE

  Z naszego doświadczenia wynika, że niewystarczające zaangażowanie pacjenta, terapeuty lub obydwu stron jest przyczyną wielu niepowodzeń w leczeniu lub przedwczesnej rezygnacji z leczenia. Zaangażowanie pacjenta na wczesnym etapie wprowadzania zmian może się okazać zbyt słabe lub powierzchowne, częściej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywna bierność a pozorna kompetencja

  „Aktywna bierność” odnosi się do takiego stylu radzenia sobie z problemami, który jest nacechowany biernością i poczuciem bezradności, jak również aktywnym poszukiwaniem pomocy innych ludzi w rozwiązywaniu problemów. Taki styl radzenia sobie w dużej mierze wynika z faktu, że osoby z zaburzeniem...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /5 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół zapewniający superwizję i konsultacje dla terapeutów

  Dialektyczna terapia behawioralna zakłada, że w skutecznym leczeniu zaburzenia osobowości z pogranicza należy również zwracać uwagę na związane z terapią zachowania i doświadczenia terapeuty - nie tylko pacjenta. Leczenie osób przejawiających tendencje samobójcze oraz cechy zaburzenia osobowości z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika „stopy w drzwiach"

  Techniki „stopy w drzwiach” i „drzwi zatrzaśniętych przed nosem” to dobrze znane procedury psychologii społecznej, które zwiększają prawdopodobieństwo zastosowania się do prośby. Pierwsza technika (Freedman i Fraser, 1966) polega na tym, że terapeuta najpierw zwraca się do pacjenta z łatwiejszą...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 002

  praca w formacie txt

Do góry