Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Kod ikoniczny

  kod ikoniczny - w semiotyce kod, którego znaki są podobne do rzeczy oznaczanych ze względu na wygląd (np. obrazy realistyczne), brzmienie (np. ono-matopeje), skojarzenia (np. gołąb jako symbol pokoju) itp. K.i. charakteryzuje się naturalnością (umotywowaniem) wynikającą z podobieństwa między formą a...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kategoryzacja

  kategoryzacja - operacja umysłowa, czynność składowa aktu percepcji, dzięki której człowiek ujmuje różne obiekty na podstawie jakiegoś podobieństwa jako człony tej samej — kategorii oraz reaguje na nie w przybliżony sposób. K. może być percepcyjna i konceptualna. W przypadku k. percepcyjnej cechy, za...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kod obrazowy

  kod obrazowy - kod pamięciowy reprezentujący informacje w formie odpowiadającej wyobrażeniu; tria właściwości kodu analogowego, według klasyfikacji semiotycznej należałoby go zaliczyć do kodów ikonicznych. Zgodnie z Paivio modelem pamięci I. u. jest jednym z podstawowych kodów pamięcio-u ych; model...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katza i Fodora teoria pamięci semantycznej

  Katza i Fodora teoria pamięci semantycznej - teoria wyjaśniająca znaczenie pojęć (wyrazów) i sądów (zdań) zakodowanych w —pamięci semantycznej; warunkiem koniecznym zrozumienia zdania jest znajomość nie tylko znaczenia poszczególnych wyrazów (pojęć), ale także relacji synlaklycznych pomiędzy nimi...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kod semantyczny

  kod semantyczny (kod znaczeniowy) - kod pamięciowy reprezentujący znaczenie (sens) odbieranego bodźca, np. słowa, zdania, obrazu, zdarzenia; może odpowiadać znaczeniu definicyjnemu, denotacyjne-mu. konotacyjnemu, asocjacyjnemu lub ideom wyabstrahowanym ze złożonego materiału. Jest produktem głębszych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kintscha model pamięci

  Kintscha model pamięci - model —pamięci semantycznej, nawiązujący do lingwistycznych teorii t'.J. Fillmore'a (gramatyka przypadku) i N. Chom-sky'ego (teoria gramatyki gencratywno-lransforma-cyjnej); podstawowymi jednostkami pamięci semantycznej są sądy (ang. propositions), połączone irlacjami logicznymi...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interioryzacja

  interioryzacja - przekształcanie się w procesie rozwoju poznawczego czynności zewnętrznych, wykonywanych na przedmiotach, w czynności wewnętrzne; dzięki i. dziecko stopniowo może wykonywać różne operacje w myśli na podstawie wyobraźni i pojęć bez potrzeby manipulacji przedmiotami; czynności...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kod sensoryczny

  kod sensoryczny - kod pamięciowy, który reprezentuje fizyczne cechy odbieranego bodźca w formie odpowiadającej jego modalności, np. bodziec słuchowy jest reprezentowany w formie dźwięków, bodziec wzrokowy w formie wizualnej. K.s. powstaje w wyniku analizy sensorycznej.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kod

  kod - forma zapisu informacji oraz reguły tworzenia zapisu; w semiotyce: zbiór znaków używanych do przekazywania informacji oraz reguł określających relacje między znakami (reguły synlaktyczne), między znakami a rzeczami oznaczanymi (reguły semantyczne) oraz między znakami a ich użytkownikami (reguły...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instynkt

  instynkt - dziedzicznie uwarunkowane (— pamięć gatunkowa) złożone reakcje organizmu na specyficzne bodźce wyzwalające i ukierunkowujące działania przystosowawcze, u podłoża których leży hierarchicznie zorganizowany mechanizm nerwowy w mózgu (międzymózgowiu). Bodźce wyzwalające pochodzą bądź z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 478

  praca w formacie txt

Do góry