Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Konstruktywizm

  konstruktywizm - jedno z podejść neobehawioryzmu opierające się na założeniu, żc natura czynników wewnętrznych reprezentowanych w pojęciu -^zmiennej pośredniczącej jest nieznana, a czynniki te mają swoje źródło w strukturach anatomiczno-fizjoiogicz-nych układu nerwowego, chociaż nie są z nimi...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kod twierdzeniowy

  kod twierdzeniowy (kod analityczny, kod ideacyjny) — kod semantyczny mający formę sądów (ang. propo-sńtions) wyrażających podstawowe idee (np. w zdaniu: „Czarny pies biegł za małym chłopcem" można wyróżnić trzy sądy: pies był czarny; pies biegł za chłopcem; chłopiec był mały). K.t. jest amodalny...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kod wizualny

  kod wizualny - kod pamięciowy, który reprezentuje wygląd bodźca w formie wizualnej, tj. jako układ linii, kątów, punktów, plam, kształtów itp. K.w. występuje w pamięci krótkotrwałej, kwestią sporną jesi jego występowanie w pamięci długotrwałej.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kodowanie pamięciowe

  kodowanie pamięciowe - zbiór operacji związanych z przekształcaniem informacji w formę odpowiednią dla systemu pamięci. Proces k.p. może polegać na ustalaniu atrybutów bodźca, np. na analizie słowa ze względu na cechy akustyczne, fonemiczne lub semantyczne. K.p, wiąże się zwykle z selekcją...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izotropiczność przetwarzania

  izotropiczność przetwarzania - termin używany przez .I.A.. Fodora; oznacza możliwość wiclotorowości przetwarzania informacji (—Fodora modułowa struktura umysłu), dzięki której „tropy" poznawcze, czyli nieuświadomione wnioskowania i asocjacje przebiegające w umyśle, uwzględniają informacje pochodzące...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kod taksonomiczny

  kod taksonomiczny - kod semantyczny reprezentujący bodźce ze względu na ich przynależność do określonych kategorii, np. seria słów jest kodowana jako nazwy zwierząt, roślin itp.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kod akustyczny

  kod akustyczny - kod pamięciowy, który reprezentuje brzmienie bodźca w formie akustycznej, tj. jako układ dźwięków (w przypadku słowa - głosek). Zgodnie z modelami wielomagazynowymi pamięci k.a. jest charakterystyczny dla pamięci krótkotrwałej.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednostka pamięci

  jednostka pamięci - pojęcie nie mające jednej powszechnie przyjętej definicji; zwykle j.p. rozumie się jak jednostkę przetwarzania informacji w znaczeniu wydzielania porcji informacji (ang. chunking), przy czym porcja rozumiana jest jako określona i niepodzielna informacja (o rzeczy, zjawisku, zdarzeniu) lub...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kod arbitralny

  kod arbitralny (kod konwencjonalny, kod symboliczny) - w semiotyce kod, w którym nie istnieje podobieństwo micdz,y formą a znaczeniem znaku; pełni swoją funkcję na zasadzie konwencji przyjętej przez użytkowników (np. kody języków naturalnych, symbole matematyczne, notacja muzyczna).

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kategoria - zbiór egzemplarzy

  kategoria - zbiór egzemplarzy (ludzi, przedmiotów, zdarzeń itp.), które mają jakąś cechę wspólną bądź łączącą je relację, dzięki czemu umyst traktuje je jako równoważne pod jakimś względem. Zasad tworzenia k. może być wiele, stąd istnieją np. podziały na k. naturalne i sztuczne, konkretne i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /2 249

  praca w formacie txt

Do góry