Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Organizacja materiału

  organizacja materiału - układ elementów materiału zgodnie z jakąś zasadą porządkującą. Ten sam materiał może być zorganizowany w różnym stopniu (częściowo lub całkowicie) i w różne struktury, np. lista słów może być uporządkowana alfabetycznie lub według kategorii, tekst może mieć strukturę...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a dwujęzyczność

  pamięć a dwujęzyczność - badania z zakresu psy-cholingwistyki dostarczają dowodów świadczących 0 tym, iż struktura danego języka ma wpływ na procesy percepcji i kategoryzacji bodźców, co jest szczególnie widoczne w przypadku analizy struktury skojarzeń (->- skojarzenie, — metoda par skojarzeń,  metoda...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja percepcji

  organizacja percepcji - układ czynników zewnętrznych wyznaczających warunki odbioru materiału przeznaczonego do uczenia się. Czynnikami określającymi o.p. są: ->-modalność bodźców, rodzaj kodu, w jakim odbierane są informacje (słowny czy obrazowy), organizacja materiału, instrukcje zewnętrzne...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a emocje

  pamięć a emocje - związek pamięci różnych zdarzeń i  towarzyszących im emocji jest ścisły i zazwyczaj jednokierunkowy, tzn. wyraża się wpływem emocji na pamięć; występuje również odrębne zjawisko  pamięci emocji, które wiążą się z różnymi zdarzeniami minionymi. Wpływ emocji na pamięć jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /2 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja subiektywna

  organizacja subiektywna - termin po raz pierwszy wprowadzony przez G. M. Millera w znaczeniu porcjowania (ang. chunking) przez daną osobę przypominanych informacji; termin ten występuje też w Tulvinga modelu pamięci w kontekście rozważań nad organizowaniem przez osobę badaną procesu przypominania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a hipnoza

  pamięć a hipnoza - hipnoza jest przejściowym stanem zmienionej świadomości, wywołanym przez sugestie hipnotyzera; jej natura nie jest dotąd wyjaśniona. Hipnoza jest stosowana m.in. jako jedna z metod badania pamięci; np. dorośli w stanie hipnozy mogą dokładniej niż na jawie przypomnieć sobie wczesne...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /3 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paivio model pamięci

  Paivio model pamięci (model [teoria] podwójnego kodowania) - zakłada istnienie dwóch podstawowych kodów reprezentacji informacji w pamięci długotrwałej: obrazowego (wyobrażeniowego) i werbalnego. Kody funkcjonują w ramach dwóch powiązanych ze sobą, ale względnie niezależnych systemów symbolicznych. W...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /2 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja

  organizacja - termin o różnych znaczeniach: (1) w znaczeniu przedmiotowym-o. jest rozumiana jako określony rodzaj całości (niem. Gestalt), składającej się z elementów powiązanych ze sobą tak, że tworzą całość różniącą się od każdego z elementów ją tworzących; synonimami są w tym przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a inteligencja

  pamięć a inteligencja - przekonanie o istnieniu dodatniego związku między inteligencją a pamięcią jest powszechne, niektórzy autorzy definiują nawet inteligencję jako ogólną zdolność uczenia się. Liczne badania empiryczne potwierdzają fakt istnienia takiego związku, co przejawia się we wzroście...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nastawienie

  nastawienie - pojęcie w literaturze psychologicznej mające wiele znaczeń. W psychologii pamięci wyróżnia się tzw. n. ogólne, związane z występowaniem zamiaru przyswojenia sobie czegoś (uczenie się zamierzone, >~ pamięć dowolna) lub brakiem takiego zamiaru. Pozytywny wpływ tego rodzaju n. na efekty...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 027

  praca w formacie txt

Do góry