Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  pamięć a uczenie się

  pamięć a uczenie się - podłożem anatomicznym i neurofizjologicznym pamięci i uczenia się jest układ nerwowy. Terminy „uczenie się" i „pamięć" mają charakter teoretyczny i treściowo są bliskoznaczne, ale istnieją trudności w rozstrzygnięciu, czy reprezentują te same, czy różne desygnaty...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /2 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a myślenie

  pamięć a myślenie - rola myślenia w przebiegu procesów pamięciowych oraz jego wpływ na efekty pamięciowe bywają na ogół rozpatrywane w kontekście  aktywności poznawczej podmiotu w fazie  zapamiętywania. Funkcja myślenia przejawia się w tym przypadku we wprowadzaniu wszelkiego rodzaju uzupełnień oraz...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a percepcja

  pamięć a percepcja - oba procesy są ze sobą silnie powiązane i trudne do rozdzielenia w sekwencji procesów przetwarzania informacji; wzajemnie się warunkują i wpływają na siebie. Percepcja jest wstępnym warunkiem zapamiętania treści pochodzących ze świata zewnętrznego, a czynniki wpływające na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a postawy

  pamięć a postawy - postawy zawierają m.in. komponent emocjonalny, a często też przekonaniowy i mogą pełnić funkcje selekcyjne w zapamiętywaniu, przechowywaniu i przypominaniu różnych informacji. Jako selektory mogą zarówno ułatwiać, jak i blokować przyjmowanie pewnych informacji; w drugim przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięci fazy

  pamięci fazy - trzy stadia pamięci wyodrębniane spe-kulatywnie, na podstawie ich występowania w określonej sekwencji czasowej: —zapamiętywanie, >-przechowywanie i — przypominanie. Wystąpienie jednego ogniwa nic musi automatycznie wywoływać następnych, wiadomo bowiem, iż zapamiętanie nic zawsze prowadzi...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja informacji w pamięci

  organizacja informacji w pamięci - problem odnoszący się głównie do — pamięci długotrwałej. Może być rozpatrywany na poziomie systemów reprezentacji lub wewnętrznej struktury poszczególnych systemów. Przyjmuje się, że pamięć długotrwała jest zorganizowana w różne, powiązane ze sobą systemy, z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a język

  pamięć a język - język w procesach pamięciowych spełnia wiele funkcji, m.in.:  dzięki niemu staje się w dużej mierze możliwa reprezentacja świata w umyśle- nazywanie, kategoryzowanie i określanie wzajemnych relacji między pojęciami; przetwarza izolowane informacje w zorganizowane struktury...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć

  pamięć - termin określający biochemiczne, neurofizjologiczne i psychologiczne struktury i funkcje warunkujące kodowanie, przechowywanie i dekodowanie informacji w mózgu (układzie nerwowym), stanowiące zapis całości indywidualnego doświadczenia i tożsamości człowieka (—reprezentacja poznawcza; —...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /3 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć proceduralna

  Pamięć proceduralna  jest zorganizowana według procedur wykonywania różnych czynności, np. w modelu Andersona jednostkami tej pamięci są produkcje (tj. reguły określające czynność i warunek jej wykonania), które są zorganizowane w hierarchiczną strukturę procedur (ang. subroutines) związanych z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a aktywność poznawcza

  pamięć a aktywność poznawcza - aktywność poznawcza podmiotu w procesach pamięciowych polega na różnych sposobach przetwarzania informacji i wyraża się w takich czynnościach, jak organizowanie materiału, werbalizowanie, formułowanie pytań, wniosków itp. Może mieć charakter świadomej strategii...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /980

  praca w formacie txt

Do góry