Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  prawa kojarzenia

  prawa kojarzenia - prawa rządzące powstawaniem asocjacji, sformułowane po raz pierwszy przez Arystotelesa, obejmujące kojarzenie zjawisk przez styczność: w czasie, w przestrzeni, na podstawie podobieństwa oraz kontrastu. Pierwotnie p.k. odnosiły się do zjawisk świadomości, takich jak wrażenia...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  plateau

  plateau - przejściowy zastój w procesie uczenia się; jest to okres, w którym mimo dalszego treningu rezultaty uczenia się pozostają na dotychczasowym poziomie; po okresie p. następuje dalsza poprawa wyników. Przyczynami p. mogą być m.in.: osiągnięcie kresu wprawy przy danym sposobie wykonywania zadania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pamięć statyczna

  pamięć statyczna - rodzaj pamięci wyodrębniony w odróżnieniu od >- pamięci dynamicznej na gruncie hipotezy dwóch rodzajów pamięci przedstawionej przez L. de Nó w końcu lat trzydziestych XX w. Zgodnie z tą hipotezą podłożem neurofizjologicznym p.s. są zmiany strukturalne zachodzące w mózgu człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pribrama model pamięci

  Pribrama model pamięci - według K. Pribrama przechowywanie informacji w pamięci jest w dużym zakresie oparte na zasadach holografii (—holograficzny model pamięci). Mózg od urodzenia człowieka nie jest tabula rasa, gdyż prawdopodobnie podstawowe kategorie poznawcze, zakodowane, jak się zakłada, w tzw...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pojemność pamięci

  pojemność pamięci - jeden z parametrów pamięci, ze względu na które w wielomagazynowych koncepcjach pamięci dokonuje się wyodrębnienia różnych rodzajów (magazynów) pamięci. Zakłada się, iż- pamięć ultrakrótkotrwała przechowuje pełne sensoryczne odwzorowanie bodźca w formie nie przetworzonej bądź...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pamięć ultrakrótkotrwała

  pamięć ultrakrótkotrwała (rejestr sensoryczny, efekt Spcrlinga) - w odniesieniu do wrażeń wzrokowych nazywana -*- pamięcią ikoniczną, a wrażeń słuchowych pamięcią echoiczną. W pamięci tej przechowywane są przez krótki czas, trwający dla wrażeń wzrokowych ok. 0,5 sek., dla wrażeń słuchowych ok...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  procesy kontrolne

  procesy kontrolne - zwane również procesami kon-troino-regulacyjnymi, sterują —przetwarzaniem informacji na różnych jego etapach. W — Atkinsona i Shiffrina modelu pamięci p.k, zachodzą w magazynie — pamięci krótkotrwałej. Wśród p.k. wyróżnia się operacje analizy odbieranych bodźców oraz usuwania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pojęcie

  pojęcie - podstawowa struktura poznawcza, reprezentująca uogólnioną klasę obiektów (przedmiotów, zdarzeń, czynności, cech, relacji) podobnych do siebie pod pewnym względem ( reprezentacja poznawcza); zbliżonym terminem jest  kategoria, z tym źe p. jest elementem reprezentacji poznawczej, a kategoria jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /3 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pandemonium

  Pandemonium - zaproponowany przez O.G. Self-riedge'a hipotetyczny system rozpoznawania obrazów przez porównywanie percypowanego bodźca z istniejącym w umyśle jego wzorcem. Strukturę p. stanowią detektory (tzw. demony), pełniące określone, ściśle wyspecjalizowane funkcje, np. w przypadku rozpoznawania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  porównania umysłowe

  porównania umysłowe (ang. mental comparisons) - czynność umysłowa polegająca na porównaniu dwóch przedmiotów ze względu na określony wymiar, np. wielkość. Zadania wymagające dokonywania porównań są stosowane w badaniach reprezentacji poznawczych. Osobom badanym podaje się nazwy dwóch przedmiotów i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 323

  praca w formacie txt

Do góry