Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  przetwarzanie informacji świadome

  przetwarzanie informacji świadome - analiza informacji dochodzących do  systemu poznawczego z otoczenia oraz przechowywanych w pamięci; występuje w procesach percepcji selektywnej, w myśleniu oraz w procesach komunikacji, szczególnie werbalnej. Ś.p.i. wzbogaca dochodzącą informację, włączając ją w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  przerwy w uczeniu się

  przerwy w uczeniu się - odpowiedni rozkład p. w u.s. sprzyja zarówno szybszemu opanowaniu materiału, jak i jego trwalszemu przechowywaniu; najogólniej mówiąc, efektywność przerw zależy od tego, co się dzieje podczas uczenia się i w czasie następującej po nim przerwy. Ustalono ogólne prawidłowości...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /2 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  przeszukiwanie pamięci

  przeszukiwanie pamięci - zespół operacji umysłowych, analogicznych do rozwiązywania problemów, ukierunkowanych na znalezienie w pamięci długotrwałej potrzebnej informacji (—scanning). Człowiek zapamiętując i odtwarzając z pamięci informacje uczy się różnych sposobów p.p. i odtwarzania potrzebnych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /2 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  przetwarzania informacji głębokość

  przetwarzania informacji głębokość - wymiar określający różne poziomy analizy bodźca wyróżniane ze względu na rodzaj przetwarzanych cech (np. poziom przetwarzania wizualnego obejmuje analizę wizualnych cech bodźca, tj. linii, kątów, plam, kształtów itp.). G.p.i. wzrasta przy przechodzeniu w analizach...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  prototyp

  prototyp - kategoria przedmiotów, których kryterium przynależności jest podobieństwo do idealnego egzemplarza, mającego najbardziej typowe wartości we wszystkich wymiarach (cechach); nie musi istnieć rzeczywisty przedmiot, który byłby egzemplarzem takiej kategorii - wystarczy, by dany człowiek dysponował...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  przechowywanie

  przechowywanie - druga, po  zapamiętywaniu, faza pamięci. Zakłada się, że jest procesem ciągłym, wypełniającym cały czas pomiędzy zapamiętywaniem i -*- przypominaniem, nie kończącym się w chwili aktualizacji danych treści, lecz trwającym w dalszym ciągu. P. jest procesem wybiórczym, co wyraża...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  powtórzenia

  powtórzenia - efekt zamierzonej aktywności osoby uczącej się polegającej na dwu- lub kilkakrotnym odbiorze lub aktualizowaniu zapamiętywanego materiału. P. odgrywają w procesach pamięci dwojaką rolę. W ich następstwie może być przyswojony materiał, który przekracza swoją objętością — zakres...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  percepcja podprogowa

  percepcja podprogowa - termin oznaczający percepcję przez człowieka informacji, której nie jest on w stanie świadomie odebrać ze względu na bardzo krótki czas ekspozycji bodźca; bodziec taki nazywa się podprogowym. Gdy w pierwszej fazie eksperymentu eksponuje się bodźce podprogowe, a w drugiej bodźce z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  prawa Josta

  prawa Josta - dwa prawa wyjaśniające rolę -^powtórzeń i znaczenie rozłożenia ich w czasie dla efektów pamięciowego przyswojenia materiału. Pierwsze p.J. głosi, że jeżeli dwa > skojarzenia mają równą siłę, ale powstały w różnym czasie, to wraz z upływem czasu siła starszego skojarzenia będzie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  perseweracja

  perseweracja - nieświadome powtarzanie w pamięci odebranych informacji, trwające jakiś czas po zaprzestaniu uczenia się, sprzyjające konsolidacji materiału. P. traktuje się jako hipotetyczny mechanizm — reminiscencji;  uporczywe, mimowolne aktualizowanie się w umyśle podmiotu tych samych myśli i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /337

  praca w formacie txt

Do góry