Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  redundancja

  redundancja - termin wykorzystywany przez teorię informacji i  teorię komunikacji na określenie sytuacji wystąpienia nadmiaru sygnałów służących do nadania określonego przekazu; w badaniach psychologicznych zagadnienie r. jest podejmowane m.in. w badaniach nad problematyką przewidywalności (ang...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  przypominanie

  przypominanie - trzecia faza pamięci zachodząca po — zapamiętywaniu i — przechowywaniu. Wszystkie wskaźniki pamięci: — reprodukcja, — rekonstrukcja, — rozpoznawanie i oszczędność powtórnego uczenia się (— metoda oszczędności) odnoszą się wprost do przypomnień, ponieważ tylko to, co dzieje się w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  rotacje umysłowe

  rotacje umysłowe - czynność umysłowa wykonywana w — wyobraźni, polegająca na obróceniu figury lub bryły wokół określonej osi o pewną liczbę stopni. Zadania wymagające r.u. są stosowane w badaniach wyobraźni i reprezentacji poznawczych. Osobom badanym pokazuje się parę rysunków przedstawiających...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  rekonstrukcja

  rekonstrukcja - odtworzenie zapamiętanego układu bodźców na podstawie danych ponownie elementów tego układu.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  dejście badawcze bliskie

  dejście badawcze bliskie —nauce o poznawaniu. P.p. w wyjaśnieniu zachowania człowieka akcentuje rolę procesów poznawczych, —reprezentacji poznawczej, przekonań, intencji itp.; korzysta z dorobku innych nauk, zwłaszcza nauki o mózgu, informatyki, sztucznej inteligencji, lingwistyki, matematyki, logiki, sama...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  reminiscencja

  reminiscencja - zjawisko przeciwstawiane —zapominaniu, wyrażające się w zwiększeniu zakresu przypominanych treści po upływie pewnego czasu od zaprzestania uczenia się. Z uwagi na czas, w którym r. występuje, wyróżnia się r. długoterminową, określaną jako >-zjawisko Ballarda, oraz r. krótkoterminową...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  reakcja

  reakcja -  każde zachowanie organizmu, również werbalne, przejawiane w odpowiedzi na działanie jakiegoś - bodźca;  w behawioryzmie r. utożsamiano z odruchem, czyli r. motoryczną lub wy-dzielniczą na określony bodziec.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  reprezentacja czynnościow

  reprezentacja czynnościowa -  informacje zakodowane w programach czynności w ośrodkach ruchowych mózgu, np. uwarunkowany genetycznie schemat porównań leżący u podstaw czynności instrumentalnych i celowej regulacji (K. Pribram); według etologów (np. K. Lorenza) istnieje genetycznie przekazana wiedza, dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  reakcja odroczona

  reakcja odroczona - forma reakcji ujawniająca się wówczas, gdy wykonanie czynności mającej być odpowiedzią na dany bodziec jest możliwe dopiero po określonym okresie odroczenia. Czas odroczę  nia, po upływie którego badany jest w stanie wykonać prawidłową reakcję, stanowi jeden ze wskaźników...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  reprezentacja lewo- i prawopółkulowa w mózgu

  reprezentacja lewo- i prawopółkulowa w mózgu - reprezentację lewopółkulową stanowią procesy umysłowe, łącznic z tymi, w które zaangażowany jest język; cechuje je sekwencyjność, generatywność, zdolność tworzenia większych całości z części elementarnych; reprezentację prawopółkulowa stanowią...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 005

  praca w formacie txt

Do góry