Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Motywacja

   

  Motywacja - ludzie działają w jakimś celu, w motywacji przyczyną jest skutek.

  Co powoduje że dążę do celu ? - napięcie motywacyjne, wynik czynności musi być oceniony przez jednostkę jako wartościowy.

  Freud - podejście psychoanalityczne. Większość naszych zachowań motywacyjnych jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /5 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest tzw. inteligencja emocjonalna

   

  W krótkiej historii swojego istnienia pojęcie inteligencji emocjonalnej było definiowane na wiele sposobów. Dla przykładu Martines (Dulewicz, Higgs 1999)definiuje inteligencję emocjonalną jako wachlarz pozapoznawczych umiejętności, zdolności i kompetencji wpływających na możliwości jednostki...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /15 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osobowość czy sytuacja oraz aktywność czy geny - wyjaśnianie w psychologii.

   

  Czemu tak jest, że jabłko pada nie daleko od jabłoni, albo nie chcemy być podobni do rodziców, ale później stwierdzamy, że jesteśmy tacy jak oni? Dlaczego coś jest typowe dla nas, a coś nie jest?

  Kształt czaszek morderców jest inny niż u zwyczajnych ludzi ,czy jest dobrym matematykiem czy nie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /3 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wprowadzenia do Psychologii

  Behawioryzm

   

  Powstanie, główni przedstawiciele, główne założenia.

  Koncepcja behawiorystyczna człowieka powstaje na przełomie XIX i XX wieku. Staje się najbardziej dojrzała i klarowna dzięki eksperymentom Thorndike’a, Tolmana i Skinner’a. Badacze ci sformułowali wiele praw rządzących...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /zofia Dodano /17.03.2011 Znaków /30 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia i wychowanie

  Podstawowym zadaniem psychologii wychowania wobec praktyki wychowania jest informowanie o odkrytych przez psychologów faktach, prawidłowościach, podstawowych psychologicznych mechanizmach i sprawdzonych technikach ich wykorzystania, pozwalające na lepsze rozumienie zjawisk i procesów leżących u podstaw...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /zofia Dodano /16.03.2011 Znaków /4 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemoc wobec dziecka

  Najczęściej dzieci bite są w rodzinach uznawanych za patologiczne, ale też uznanych za „normalne”, gdzie dzieci bije się tak, by nie pozostawić śladów. Są prześladowane rzekomo dla ich „dobra”, żeby wyrosły na wartościowych ludzi. Dopóki są małe nie wiedzą, że mogłoby być inaczej, nie buntują...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /zofia Dodano /16.03.2011 Znaków /5 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Przemoc wobec dziecka”

  Prawa dziecka są również odbiciem praw człowieka i podobnie jak one są ustalane poprzez parlamenty poszczególnych państw. Są ściśle związane z funkcjonowaniem państwa, stanowią ogólne normy regulujące zachowanie jednostek, a także umożliwiają kontrolę państwa nad lojalnością obywateli.

  Prawa...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /zofia Dodano /16.03.2011 Znaków /6 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rodzi się agresja

  Człowiek jest istotą agresywną. Z wyjątkiem niektórych gryzoni, żaden inny kręgowiec nie zabija z taką konsekwencją i upodobaniem osobników swojego gatunku. Psychologię społeczną zdefiniwaliśmy jako naukę o wpływie społecznym tj. o oddziaływaniu jednej osoby, (lub) grupy na inne. Najskrajniejszą...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /zofia Dodano /16.03.2011 Znaków /10 622

  praca w formacie txt

Do góry