Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Jak walczyc z mobbingiem

   

  Mobbing jest patologią, na wystąpienie której ma wpływ wiele czynników. Przeciwstawienie się terrorowi psychicznemu w miejscu pracy lub zapobieganie, wczesne wykrywanie objawów mobbingu i likwidacja ich w najwcześniejszych stadiach wymaga podjęcia działań wspartych silnym systemem prawnym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /3 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy wyróżnicające mobbing

   

  Wyróżnia się wiele cech, pozwalających rozpoznać mobbing. Poniżej wymienione są cechy mobbingu, które Leymann1 podzielił na 5 grup:

  Odziaływania zaburzające możliwości komunikowania się:

  Ograniczanie przez przełożonego oraz kolegów możliwości wypowiadania się

  Stałe przerywanie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /1 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny mobbingu

   

  Wymienia się następujące grupy przyczyn sprzyjających wystąpieniu mobbingu:

  Przyczyny społeczne

  Cechy zarządzającego organizacją

  Szczególna pozycja ofiary mobbingu

   

  Z przyczyn społecznych wymienia się bezrobocie, stałe zagrożenie utratą pracy i skłonnościami do zmuszania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /3 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mobbing

   

  Słowo mobbing pochodzi od angielskiego „mob” – tłum, motłoch, tłuszcza i oznacza tyle, co – napadać na kogoś, zaczepiać, nagabywać, atakować. Mobbing to coś więcej niż tylko zła atmosfera w pracy, coś o wiele gorszego niż okazjonalne niesprawiedliwe traktowanie czy złośliwa plotka. Mobbing to...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /2 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprzedzenie

   

  Uprzedzenia są zjawiskiem szeroko rozpowszechnionym, obecnym we wszystkich społeczeństwach świata. psychologowie społeczni definiują uprzedzenia jako Biocjonalny komponent postaw, a mówiąc dokładnie, ja-0 negatywną albo wrogą postawę wobec ludzi wyodrębnionych wyłącznie na podstawie grupowej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /6 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agresja

   

  Agresję definiujemy jako działanie intencjonalne, ukierunkowane na spowodowanie szkody fizycznej lub psychicznej. Celem agresji wrogiej jest zadanie bólu lub zranienie. Agresja instrumentalna służy do osiągnięcia innego celu poza zadaniem bólu i zranieniem. Dzisiaj na skutek rosnącej liczby przestępstw z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /6 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konformizm

   

  W tym rozdziale skupiliśmy się na konformizmie, czyli na tym jak3, ludzie zmieniają swoje zachowanie wskutek rzeczywistego (lub wyimaginowanego) wpływu innych osób. Stwierdziliśmy, że istnieją dwa główne po­wody, dla których zachowują się konformistycznie: in­formacyjny oraz normatywny wpływ...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /5 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poznanie społeczne

  Mianem poznania społecznego określa się dziedzinę badań nad tym, w jaki sposób ludzie selekcjonują, zapa­miętują i wykorzystują informację w wydawaniu sądów i w podejmowaniu decyzji dotyczących rzeczywistości społecznej. Świat społeczny zawiera za dużo informacji, byśmy mogli w całości ją...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /5 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dysonans poznawczy

  Jednym z najsilniejszych czynników wpływających na zachowanie ludzi jest potrzeba podtrzymywania wy­sokiej samooceny. W tym rozdziale dowiedliśmy, że potrzeba ta prowadzi do znaczących konsekwencji dla postaw i zachowań. Wedle teorii dysonansu poznawcze­go ludzie zawsze doświadczają przykrego napięcia...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /4 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodologia: proces przeprowadzania badań

  Celem psychologii społecznej jest naukowe poszuki­wanie odpowiedzi na pytania o zachowania społeczne. Główne procedury badawcze stosowane w psychologii społecznej to metoda obserwacyjna, metoda korelacyjna i metoda eksperymentalna. Każda z tych procedur ma wady i zalety i każda z nich jest odpowiednią...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /5 678

  praca w formacie txt

Do góry