Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Metody i techniki redukcji lęku społecznego - Trening umiejętności społecznych (TUS)

  Ma na celu kształtowanie umiejętności niezbędnych do tego, aby móc efektywnie podejmować określonego typu wyzwania społeczne. TUS opiera się na technice odgrywania roli (symulowania sytuacji społecznych) (Argyle, 1994, 1999). U osób, u których stwierdza się znaczne deficyty umiejętności społecznych i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /28.06.2011 Znaków /975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody i techniki redukcji lęku społecznego - Terapie poznawcze

  Koncentrują się na zmianie nastawienia pacjenta do siebie i do interakcji społecznych. Stosowane techniki mają na celu m.in. zmniejszenie koncentracji na sobie poprzez zwiększenie uwagi przykładanej do rozwoju sytuacji społecznej oraz zachowań interlokutorów (technika „decentracji”). Okazuje się, że...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /28.06.2011 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody i techniki redukcji lęku społecznego

  Lęk społeczny i zahamowania interpersonalne mają wielorakie uwarunkowania. W związku z tym żadna pojedyncza technika redukcji lęku społecznego nie jest odpowiednia dla wszystkich osób cierpiących z powodu nadmiernej lękliwości społecznej. Dla skutecznego przezwyciężenia lęku społecznego duże...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /28.06.2011 Znaków /3 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja społecznej ekspozycji (SSE)

  Sytuacje społecznej ekspozycji (SSE) to sytuacje, w których jednostka jest obiektem uwagi i potencjalnej oceny ze strony wielu różnych osób (Matczak, 2001; Tyszkowa, 1977). Przykładami SSE są publiczne wystąpienia (referaty, konferencje itp.), praca w grupie (praca zespołowa, w tym burze mózgów), prowadzenie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /28.06.2011 Znaków /2 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lęk społeczny i nieśmiałość

  Pojęcie lęku społecznego odnosi się do nieprzyjemnych uczuć lęku, niepokoju, podenerwowania, które są przeżywane przez niektóre jednostki w pewnego typu sytuacjach społecznych lub nawet na samą myśl o tych sytuacjach (Jones, Briggs i Smith, 1986; Leary i Kowalski, 2001). Lęk społeczny (LS), jak każda...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /EdekDebesciak Dodano /28.06.2011 Znaków /7 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA REKLAMY

   

  Reklama jest nieodłącznym elementem działalności go­spodarczej - i warunkiem jej rozwoju oraz efektywności. Toteż istnieje wiele publikacji poświęconych istocie, celom, rodzajom, technikom skutecznej reklamy. Istnieje też wie­le publikacji poświęconych etyce reklamowej, istnieją wyodrębnione z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Mackenzie Dodano /09.04.2011 Znaków /6 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korupcja

   

  Korupcja należy do zjawisk powszechnych nie tylko w świecie biznesu, ale w całym społeczeństwie. Do zjawisk moralnie ne­gatywnych oraz szkodliwych, na które wszyscy narzekają, wielu jest w nie uwikła­nych - i wobec których wszyscy czują się bezradni.

  Działalność gospodarcza, zwłaszcza w warunkach...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Mackenzie Dodano /09.04.2011 Znaków /2 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA KUPIECKA.

   

  Handel, ze względu na swą spektakularność, najbardziej widoczne oraz powszechne relacje: sprzedający-nabywca, był przez całą historię cywi­lizacji przedmiotem równie powszechnego-oglądu oraz wartościowania moralnego. Był też zawsze adresatem reguł moralnych, zawieranych w różnych "Radach dla...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Mackenzie Dodano /09.04.2011 Znaków /1 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRACODAWCA-PRACOWNICY.

   

  Rozwój gospodarki wolnorynkowej w naszym kraju, także bezrobocie, wpływa również na charakter stosunków za­chodzących między pracodawcą i pracownikiem. Z jednej strony wpływa on na wzrost wymagań stawianych przez pracodawców, sprawia, że dyktują oni pra­cownikom, za których płacą podatki i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Mackenzie Dodano /09.04.2011 Znaków /3 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etyka biznesu

   

  Pojęcie "etyka biznesu" odnosi się, rzecz jasna, do legalnej działalności gospo­darczej, nie zaś do zawodów i praktyk nielegalnych, jak ów "płatny zabójca", prze­myt, "przemysł" i handel narkotykowy, grupy mafijnie, które ze swej istoty są sprzeczne z prawem i zasadami moralnymi.

  Pojęcie to występuje...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Mackenzie Dodano /09.04.2011 Znaków /2 604

  praca w formacie txt

Do góry