Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - FUNKCJA PRZECHOWYWANIA

  Przeprowadzono liczne badania nad zależnością pomiędzy stratami pamięciowymi i czasem.

  Najwcześniejsze badania nad pamięcią Ebbingausa dotyczą funkcji przechowywania. (rozdział1). Stosował on wskaźnik oszczędności, który obrazuje, do jakiego stopnia łatwiej jest nauczyć się listy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /1 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - OGÓLNY ZARYS

  Zapominanie może wcale nie trzeba oceniać jednoznacznie negatywnie.

  Być może ludzie w rzeczywistości niczego nie zapominają.

  3 hipotezy dotyczące zapominania:

  Hipoteza zanikania śladu- ślady pamięciowe słabna jako funkcja czasu i dlatego są trudniejsze do...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /1 740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć sekwencyjna u gołębi

  Choć gołębie tak jak ludzie wykazują zdolność zapamiętywania porządków seryjnych istnieją pewne różnice. Ludzka pamięć sekwencji podlega w dużej mierze mediacji werbalnej, np. poprzez powtarzanie sekwencji liter. Ludzie ujawniają również gradient dokładności przy reprodukowaniu sekwencji trzech...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reprezentacja pamięciowa u innych gatunków

  Istnieją dowody, że zwierzęta kodują informacje we wzorce seryjne i przestrzenne a także, że potrafią identyfikować znaczenie obrazów niezależnie od dokładnych szczegółów fizycznych.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interferencja katastroficzna

  Uczenie się nowych elementów często nakłada się i niszczy powiązania kodujące stare elementy. Reprezentacje zlokalizowane nie mają poważnych problemów interferencją katastroficzną, gdyż każdy zapis jest reprezentowany oddzielnie i jeden nie może nakładać się na drugi.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reprezentacje wiedzy rozproszone a reprezentacje zlokalizowane

  Reprezentacje zlokalizowane, czyli jeden zapis koduje dany element. Jeśli potraktować tan pogląd dosłownie to daje on podstawę do przypuszczenia, że istnieje pojedynczy neuron w mózgu, który odpowiada danemu elementowi. Jednak eksperymenty nie potwierdziły tej hipotezy. Podstawowe twierdzenie zwolenników...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria zapamiętywania tekstów Kintscha

  Kintsch stworzył teorię pamięci zdań. Według niego materiał znaczeniowy jest magazynowany w postaci zapisów pamięciowych zwanych sądami. Jest to najmniejsza jednostka wiedzy, która może pełnić funkcję oddzielnego twierdzenia; jednostka, o której można orzekać czy jest prawdziwa, czy fałszywa. Autor...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekty wyobrażeń wzrokowych

  Możemy usprawnić pamiętanie materiału werbalnego przez konstruowanie obrazów wzrokowych, tego, co ma być zapamiętane. Wyobrażenia wzrokowe mogą być dziwaczne (np. pies jadący na rowerze) lub bardziej typowe (pies goniący dziecko jadące na rowerze), obraz może zawierać przedmioty wchodzące w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REPREZENTACJA WIEDZY

  Postać, w jakiej informacja jest reprezentowana, może mieć znaczący wpływ na przypominanie.

  Porcjowanie- ludzie mają tendencję, aby magazynować ok. 3 elementów w każdym zapisie.

  W badaniach nad zapamiętaniem ciągów liter wykazano, że ludzie dzielą ciąg na kilka grup (chunk = porcja). Jeżeli litery...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /1 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Implikacje dla edukacji

  To jak uczymy się danego materiału, ma ważne konsekwencje dla zakresu zapamiętanego materiału. Na przykład program uczenia(metoda PQ4R) zaleca wstępny przegląd, pytanie, czytanie, zastanawianie się, recytowanie i ponowne przeglądanie.

  Formułowanie pytań i odpowiadanie na nie stanowią skuteczne metody...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Ziemek Dodano /29.06.2011 Znaków /373

  praca w formacie txt

Do góry