Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Psychologia procesów poznawczych - Eksperyment Posnera

  W eksperymencie tym eksponowano litery równocześnie albo jedną po drugiej.

  Zadaniem badanych było porównywanie liter ze względu na różne kryteria:

  a) identyczność fizyczna np. za identyczne uznawano pary AA, aa, bb

  b) identyczność nominalna np. za identyczne uznawano pary Aa, Bb

  c) identyczność...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Zbys Dodano /29.06.2011 Znaków /1 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia procesów poznawczych - Funkcja pamięci sensorycznej

  Pamięć sensoryczna pełni funkcje bufora poznawczego – tj. zatrzymuje  informacje sensoryczne (wzrokowe, słuchowe, dotykowe,  do czasu ich wykorzystania. W tym czasie następuje „przekład” z kodu percepcyjnego na kod pamięciowy. Przekład ten został ukazany w eksperymencie Posnera.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Zbys Dodano /29.06.2011 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia procesów poznawczych - Maskowanie wzrokowe

  Pamięć sensoryczna wrażliwa jest na maskowanie wzrokowe.

  Bodziec, który eksponowany jest po bodźcu pierwotnym w przedziale 75-300 msek, nakłada się na bodziec pierwotny.

  Ludzie nie widzą żadnej przerwy między tymi bodźcami. Można zatem w spostrzeżeniu „złożyć” dwa różne elementy.

  Maskowanie jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Zbys Dodano /29.06.2011 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia procesów poznawczych - Eksperyment Sperlinga

  Sperling w swoim eksperymencie eksponował przez okres około 50 msek matrycę zawierającą 9 elementów, a potem dźwięk informujący, którą część matrycy należy odtworzyć.Po zakończeniu ekspozycji (odroczenie mogło wynosić do 500 msek) eksponował bodziec sygnalizujący, jaką część planszy należy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Zbys Dodano /29.06.2011 Znaków /1 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia procesów poznawczych - Interpretacja znaczenia

  1. Interpretacja znaczenia

  Dane sensoryczne muszą być przechowane dopóki, dopóty nie zostaną porównane z zawartością pamięci.

  Pamięć sensoryczna (ultrakrótka) przechowuje dokładny obraz przez 500 msek.

  Pojemność tej pamięci wynosi około 18 elementów.

  Przechowywane są w niej wyłącznie informacje...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Zbys Dodano /29.06.2011 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć DEKLARATYWNA WG. TULVINGA

  -semantyczna – kat. Ogólne, powstawanie pojęcia, znaczenia słów bez odniesienia ich do czasu i miejsca w doświadczeniu danej osoby

  -encyklopedia, prawa ogólne

  -epizodyczna –zdarzenia związane z osobistymi doświadczeniami

  - znacznik czasowy, kody treściowe ( gdzie miało miejsce dane...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Zbys Dodano /29.06.2011 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYPY PAMIĘCI

  Pamięć dlugotrwała przechowuje inf. sensoryczną + generatywną wewnętrznie ( myśli twórcze, opinie, wartości)

  Magazynowana jest ta wiedza na dwa sposoby

  -pamięć proceduralna(czynności, f. pełnią okolice podkorowe- ewolucyjnie starsza część mózgu)

  -p. deklaratywna ( wymaga świadomego...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Zbys Dodano /29.06.2011 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYDOBYWANIE Z PAMIĘCI - Teoria generowania – rozpoznawania

  W swobodnym odtwarzaniu zakłada, że badani stosują różne strategie dla generowania słów, a następnie próbują rozpoznać słowa, które wygenerowali. (za każdym razem dokonywali oceny rozpoznawczej, aby stwierdzić, czy jest to słowo, którego uczyli się)

  a) mnemoniczne strategie odtwarzania

  metoda...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Zbys Dodano /29.06.2011 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYDOBYWANIE Z PAMIĘCI - Kontekst listy

  (reprezentacja listy) – uczenie się list może być postrzegane jako uczenie się par skojarzeń, w którym badani tworzą asocjacje pomiędzy słowami i jakąś reprezentacją kontekstu eksperymentalnego

  Osiągnięcia w teście odtwarzania są słabe z powodu masowej interferencji

  W pamięci list test...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Zbys Dodano /29.06.2011 Znaków /722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODEJŚCIA DO UCZENIA SIĘ I PAMIĘCI - Neuronalna podstawa uczenia się i pamięci

  1. Układ nerwowy

  a) Układ nerwowy to:

  - ośrodkowy układ nerwowy – to rdzeń kręgowy i mózg

  - obwodowy układ nerwowy :

  * to nerwy sensoryczne, przenoszące info pochodzące z receptorów

  * nerwy motoryczne – wysyłają polecenia do mięśni

  b) Każdy rodzaj uczenia zachodzi w mózgu

  c) Ludzki mózg:

  -...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Zbys Dodano /29.06.2011 Znaków /3 991

  praca w formacie txt

Do góry