Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Modyfikacja modelu filtra - koncepcja Treisman (1960)

  Pierwsze wyniki

  Badani w uchu nieśledzonym wykrywali tylko właściwości fizyczne komunikatu (płeć mówcy, ton głosu).

  Nie potrafili wykryć znaczenia komunikatu ani też tego, że w pewnym momencie  w komunikacie następowała zmiana języka (np. z angielskiego na niemiecki).

  Treisman ujawniła, że ludzie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /1 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria uwagi selektywnej (Broadbent, 1958)

  Informacje, które zostają przepuszczone przez filtr uwagowy, blokują całkowicie drogę innym informacjom, czyli potrafimy odbierać informacje tylko z jednego kanału (prawego lub lewego ucha czy z lewego lub prawego pola widzenia).Dane empiryczne potwierdzające ten model pochodziły początkowo z badań...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /1 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe rodzaje uwagi - Uwaga podzielna

  Zdolność do koncentrowania się oraz do przetwarzania informacji pochodzących z więcej niż jednego źródła; np. prowadzenie rozmowy podczas kierowania samochodem.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe rodzaje uwagi - Uwaga selektywna

  Jest to zdolność do koncentrowania się na jednym aspekcie bodźca przy pomijaniu pozostałych. Realizuje ona zasadę ekonomii poznawczej, ponieważ zwalnia umysł z rejestrowania i analizowania wszystkich docierających do nas bodźców.  Można wyróżnić dwie formy uwagi selektywnej:

  - skanning percepcyjny -...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot uwagi (LaBerge, 1998)

  Bodźce zewnętrzne odbierane za pośrednictwem narządów zmysłowych. Informują o właściwościach środowiska. Bodźce wewnętrzne odbierane za pośrednictwem zwojów podstawowych mózgu. Informują one o stanach motywacyjnych oraz o przeżywanych przez nas emocjach.

  Klasyczna psychologia poznawcza ignorowała...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizmy fizjologiczne uwagi

  Reakcja orientacyjnaIndukcja ujemna.

  Pobudzenie jednej okolicy kory mózgowej powoduje pojawienia się hamowania w okolicach sąsiednich, odpowiedzialnych za rejestrowanie podobnych bodźców (Pawłow)

  Pobudzenie układu siatkowatego wzgórza (trójkąt uwagi - specyficzne pobudzenie kory mózgowej przez bodźce...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest uwaga - klasyczna definicja uwagi Williama Jamesa i definicja współczesna

  „Uwaga jest zawładnięciem przez umysł jednego z obiektów naszego strumienia świadomości. Jej istotą jest skupienie, koncentracja i świadomość. Implikuje ona rezygnację z pewnych myśli po to, by efektywnie radzić sobie z innymi.” (James, 1890, s. 403-404).

  Współcześnie uwagę określa się jako...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Micky Dodano /01.07.2011 Znaków /1 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia procesów poznawczych - Trafność ekologiczna

  Co właściwie spostrzegamy? W eksperymentach laboratoryjnych eksponowano bardzo proste bodźce, które nie przypominały rzeczywistych przedmiotów i w związku z tym pojawia się pytanie, czy mamy prawo generalizować wyniki takich badań na sytuacje spostrzegania rzeczywistych przedmiotów w ich naturalnym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Zbys Dodano /29.06.2011 Znaków /340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia procesów poznawczych - Percepcja bezpośrednia - Gibson

  Gibson uważa, że informacja o otoczeniu jest pełna i nie wymaga przy interpretacji korzystania z danych pamięciowych. Mamy specjalne zdolności (affordances), przystosowane do wyodrębniania cech ważnych adaptacyjnie. Na rysunku przedstawiono sytuację, w której różne wskaźniki odległości i perspektywy są...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Zbys Dodano /29.06.2011 Znaków /2 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia procesów poznawczych - Gotowość percepcyjna

  W okresie przechowania w pamięci sensorycznej człowiek szuka schematu, do którego najlepiej pasują elementy sensoryczne. Gotowość percepcyjna zależy zarówno od determinant zewnętrznych jak i wewnętrznych. Do determinant zewnętrznych zaliczamy:

  1. Częstość uprzednich doświadczeńSmakosz alkoholi bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Zbys Dodano /29.06.2011 Znaków /1 796

  praca w formacie txt

Do góry