Psychologia /1 835 prac/

  • Ocena brak

    Wczesne dzieciństwo - drugi i trzeci rok życia dziecka - Poczucie autonomii

    Zdaniem Erika H. Eriksona kryzys rozwojowy i najważniejszy postęp w sferze osobowości dotyczą w tym okresie relacji pomiędzy trwałym poczuciem autonomii a tendencją do doświadczania wstydu i zwątpienia. Poczucie autonomii rozwija się w kontekście doświadczania posiadania kontroli w szeregu różnych...

    Ocena / Przedmiot / Psychologia

    Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /2 499

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wczesne dzieciństwo - drugi i trzeci rok życia dziecka - Postęp w zakresie motoryki i rozwój mowy

    Po pierwszym roku życia następuje dalszy intensywny rozwój, dziecko jest większe i silniejsze. Przełomowym wydarzeniem w pierwszych miesiącach drugiego roku jest opanowanie umiejętności stania i chodzenia. Odtąd dziecko potrafi przemieszczać się znacznie szybciej i sprawniej, znacznie większa przestrzeń...

    Ocena / Przedmiot / Psychologia

    Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /3 071

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Drugi i trzeci rok życia rok życia w cyklu życia ludzkiego

    Podobnie jak okres wcześniejszy czyli wiek niemowlęcy, tak i ten – wiek poniemowlęcy – mimo iż zajmuje niewielką część całej drogi życia człowieka, to jednak jego osiągnięcia są różnorodne i znaczące dla jakości rozwoju w okresach późniejszych. Nie sposób nie zauważyć, że rozwój w pierwszym...

    Ocena / Przedmiot / Psychologia

    Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 110

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Znaczenie osiągnięć wczesnego dzieciństwa dla dalszego rozwoju

    To, co dzieje się w pierwszym roku życia dziecka ma duże znaczenie dla jego późniejszego funkcjonowania. Osiągnięcia rozwojowe tego okresu w życiu człowieka to podstawa do mniej lub bardziej udanego startu w okresy następne. Jeżeli ta podstawa będzie słaba, dziecko będzie musiało się znacznie...

    Ocena / Przedmiot / Psychologia

    Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 525

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Relacja dziecko – dorosły sprzyjająca rozwojowi dziecka

    Dziecko to nie “kawałek gliny”, jak kiedyś określili to psychologowie behawiorystyczni, to nie “biała karta”, którą można w dowolny sposób zapisać. Dziecko jest aktywne od urodzenia. Wyposażone przez naturę w różne “narzędzia” umożliwiające mu nawiązanie kontaktu czeka na wrażliwego i także gotowego...

    Ocena / Przedmiot / Psychologia

    Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /2 002

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Drugi okres wczesnego dzieciństwa: okres niemowlęcy

    Drugi etap rozwoju w okresie wczesnego dzieciństwa trwa około roku, jest to okres niemowlęctwa. Podstawowe zadanie tego okresu to nawiązanie bliskiej więzi przynajmniej z jedną osobą i osiągnięcie takiego poczucia pewności (zaufania do tej osoby), które umożliwia zniesienie jej nieobecności najpierw na...

    Ocena / Przedmiot / Psychologia

    Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /9 836

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Pierwszy okres wczesnego dzieciństwa: okres noworodkowy

    Jako szczególnie ważny, choć trwający bardzo krótko, traktuje się okres okołoporodowy, kiedy to nie tylko dziecko musi przystosować się do radykalnie zmienionych warunków swego życia (inaczej teraz oddycha, inaczej jest karmione, jego oczy, uszy, nos, język, całe ciało w bezpośredni sposób “atakowane”...

    Ocena / Przedmiot / Psychologia

    Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /3 387

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Podstawowe warunki prawidłowego rozwoju w okresie wczesnego dzieciństwa

    Całe wczesne dzieciństwo można określić jako czas wzajemnego poznawania się dziecka i jego opiekunów, uczenia się rozpoznawania potrzeb i oczekiwań, także opanowywania różnych sposobów ich zaspokajania. Powodzenia i niepowodzenia w procesie budowania się związku między dzieckiem a jego opiekunami...

    Ocena / Przedmiot / Psychologia

    Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /2 451

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Pierwszy rok w cyklu życia człowieka

    Dzieciństwo zajmuje ważne miejsce w życiu każdego człowieka. Gdyby umownie przyjąć, iż nasze życia trwa około 100 lat, to pierwszy rok życia czyli okres niemowlęcy stanowi zaledwie 1% z całej linii życia.

    Jednocześnie, gdy poddajemy analizie to, jakie przemiany rozwojowe dokonują się w każdym...

    Ocena / Przedmiot / Psychologia

    Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /2 163

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Konsekwencje braku więzi

    Badania z zakresu psychologii rozwojowej dotyczą nie tylko różnych typów przywiązania, ale także skutków wczesnej rozłąki z matką i tzw. instytucjonalizacji. Pozbawienie małego dziecka opieki macierzyńskiej i umieszczenie go w zakładzie opieki społecznej wraz z innymi osieroconymi czasowo lub trwale...

    Ocena / Przedmiot / Psychologia

    Autor /Micky Dodano /02.07.2011 Znaków /3 620

    praca w formacie txt

Do góry