Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Okres dorastania: zagrożenia rozwoju - Wokół tożsamości negatywnej

  Pierwszy problem to tzw. tożsamość negatywna i niebezpieczeństwa, na jakie narażone są obierające ją dorastające osoby. Erik H. Erikson, twórca jednej z najważniejszych koncepcji dotyczących rozwoju tożsamości pisze, iż powstaje ona w wyniku czasowej identyfikacji młodej osoby z istniejącymi w danej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /2 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres dorastania: szanse rozwoju - Jak tworzyć szanse dla rozwoju w okresie dorastania?

  Współczesne badania wskazują (Bee, 1998), że okres dorastania wcale nie musi być burzliwy i trudny. Młodzież nie musi w sposób radykalny sprzeciwiać się dorosłym i negować tego, co było do tej pory dla niej ważne. Rodzice i inni dorośli wcale nie muszą tracić kontaktu i wpływu na swoje dzieci. Jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres dorastania: szanse rozwoju - Kształtowanie się tożsamości

  Proces formowania tożsamości jest centralnym i najważniejszym zadaniem, przed jakim stoi nastolatek . To, co daje szansę na osiągnięcie dojrzałej tożsamości prześledzimy odwołując się do koncepcji A. S. Watermana (1982; także: Oleszkowicz, 1995), która stanowi rozwinięcie niezwykle popularnej we...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /4 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres dorastania: szanse rozwoju

  Okres dorastania to lata życia między 10 a 20, to czas wielkiej szansy dla młodego człowieka. Szansy na to, aby zweryfikował dotychczasowe doświadczenia wyniesione z okresu dzieciństwa oraz określił, kim jest i kim chciałby być w przyszłości.

  Proces ten - nazywany formowaniem własnej tożsamości -...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek szkolny: zagrożenia rozwoju - Zasady społecznej współpracy a pracowitość i poczucie kompetencji dziecka

  We współczesnej szkole pojawia się chyba częściej inny rodzaj zagrożenia, a mianowicie nadmiernie pozytywne waloryzowanie pracy. Społeczne uznanie dla ucznia, a zatem również jego samoocena, jest wtedy zależne wyłącznie od jakości wykonywanych przezeń działań.

  „Jeżeli człowiek traktuje pracę jako...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek szkolny: zagrożenia rozwoju - Proces społecznego oceniania i poczucie własnej wartości

  Podstawę pojawiającej się w okresie szkolnym po raz pierwszy samooceny stanowi poczucie bycia kompetentnym. Dziecko w tym wieku ma wysokie poczucie własnej wartości, jeśli jest w stanie wskazać umiejętności, dziedziny bardzo dobrze, czy wręcz perfekcyjnie przez nie opanowane. Pozytywna samoocena wiąże...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /2 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek szkolny: zagrożenia rozwoju - Proces uczenia się i opanowywanie technologii umysłowych

  Umysł dziecka w wieku szkolnym zostaje poddany najcięższej z dotychczasowych próbie. Musi on bowiem nie tylko jak najwięcej zapamiętać – z tym całkiem nieźle radzą sobie już czterolatki – ale również zacząć w niektórych sferach funkcjonować w ściśle określony sposób. Owym najtrudniejszym zadaniem...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /2 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek szkolny: zagrożenia rozwoju - Kształtowanie gotowości szkolnej

  W wieku około 6-7 lat dziecko wydaje się „(...) przygotowane na »wkroczenie w życie«, tyle że życie to jest najpierw życiem szkolnym, niezależnie od tego, czy szkołą jest obejście gospodarskie, dżungla czy szkolna klasa” (Erikson, 1997, s. 269). Sposób organizacji życia w klasie szkolnej stawia przed...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /2 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek szkolny: zagrożenia rozwoju

  Wiek szkolny to faza życia o największym znaczeniu w sensie społecznym. Za Eriksonem (1997) podkreśla ona w ten sposób, że w wieku 7-12 lat kształtują się podstawowe dla funkcjonowania w społeczeństwie kompetencje człowieka, jak na przykład stosunek do pracy czy umiejętność współdziałania w grupie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek szkolny - Realistyczna samoocena

  Jednym z najważniejszych efektów rozwojowych wieku szkolnego jest zdolność do samooceny. W efekcie uogólnienia przeżyć związanych z doświadczaniem sukcesów i porażek dochodzi do ukształtowania się stosunku do samego siebie, który od tego okresu w rozwoju zacznie być bardziej stabilny, względnie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /690

  praca w formacie txt

Do góry