Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  zjawisko Ballarda

  zjawisko Ballarda - rodzaj — reminiscencji (według niektórych badaczy właściwa reminiscencja); zjawisko polegające na stopniowej ilościowej poprawie wyników  rzypominania podczas kolejnych odtworzeń, występujące po kilku dniach (2, 3, czasem 5) od zakończenia uczenia się; wyjaśniane jest procesem...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wzorzec spostrzeżeniowy

  wzorzec spostrzeżeniowy - w terminologii J. klono-rskiego (-»- klonorskiego model pamięci) struktura złożona z jednostek gnostycznych znajdująca się w okolicach gnostycznych, czyli asocjacyjnych kory mózgowej, pełniąca podstawową rolę w percepcji konkretnych przedmiotów bądź zdarzeń. jednostki...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zjawisko „na końcu języka"

  zjawisko „na końcu języka" (ang. tip of the tongue phenomenon) - polega na tym, iż w pewnym momencie człowiek nie może przypomnieć sobie nazwy jakiegoś przedmiotu, zjawiska czy nazwy własnej (np. czyjegoś nazwiska), a jednocześnie jest przekonany, że słowo to zna i może podać jego cechy (np...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zaburzenia pamięci

  zaburzenia pamięci - znaczne obniżenie w stosunku do normy sprawności funkcjonowania pamięciowego; bywają trudne do ustalenia, gdyż brak ostro zdefiniowanych granic oddzielających normę od patologii. Z.p. mogą występować w każdej z trzech faz pamięci oddzielnie, nie upośledzając przy tym pozostałych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wydobywanie informacji

  wydobywanie informacji - termin oznaczający aktywność odtwarzania informacji (niezależnie od źródeł ich pochodzenia) zawartych we wszelkich rodzajach pamięci. W.i. jest mechanizmem współ-konstytuującym proces selekcji; pełni istotną funkcję w procesach -*- przetwarzania informacji, a więc w percepcji...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zakres pamięci bezpośredniej

  zakres pamięci bezpośredniej - cecha pamięci odnosząca się do liczby elementów lub, mówiąc ogólniej, do wielkości materiału, który może być przechowany w pamięci w sytuacji jednorazowego zetknięcia się z nim. Z uwagi na to, że wskaźniki z.p.b. zmieniają się wyraźnie z wiekiem, są one...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wiedza specjalistyczna a wiedza ogólna

  wiedza specjalistyczna a wiedza ogólna - ludzie charakteryzujący się wiedzą tego typu to specjaliści i generaliści (terminy J. Furastina). Specjalista z reguły ma obszerny zasób informacji, wiele szczegółowych wiadomości, ale raczej o wąskim zakresie, trwałym ustrukturalizowaniu, przez co jego wiedza jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wiedza świadoma

  wiedza świadoma - wymiar „świadomy-nieświado-my" jest stopniowalny, co oznacza, że informacja zakodowana w pamięci może być w różnym stopniu uświadamiana przez podmiot oraz w różnej mierze werbalizowana. Wiedza świadoma jest aktualnie uświadamiana bądź może zostać względnie łatwo uświadomiona...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wskazówka do odtwarzania

  wskazówka do odtwarzania (ang. retrieval cue) - wskazówka, klucz, który umożliwia przypomnienie danej informacji zakodowanej w pamięci; w myśl niektórych teorii pamięci (np. ->-Tulvinga model pamięci) odgrywa istotną rolę zarówno w ->-kodowaniu i w efektywnym "-przypominaniu informacji (co wyjaśnia...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wspomnienia

  wspomnienia - rekonstrukcja zdarzeń z przeszłości człowieka wraz z ich tłem w czasie i w przestrzeni; w. mogą być szczegółowe i kompletne, ale często są ubogie, pozbawione wielu epizodów. Informacje będące przedmiotem w, zapisane są w -»- pamięci autobiograficznej i w -"-pamięci epizodycznej. W...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /666

  praca w formacie txt

Do góry