Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Środkowa dorosłość: szanse rozwoju - Zmiana w relacjach z własnymi dziećmi i rodzicami

  Nie do przecenienia jest funkcja tego okresu, jako ogniwa łączącego pokolenia, osoby z tej fazy z jednej strony wychowują młodsze pokolenie, z drugiej przejmują opiekę i dostarczają wsparcia starzejącym się rodzicom. Współcześnie występuje duże zróżnicowanie etapów życia rodzinnego wśród osób w tym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środkowa dorosłość: szanse rozwoju - Czas pełni życia

  Okres środkowej dorosłości to czas korzystania z tego, co się osiągnęło wcześniej, gdy aspiracje i nadzieje realizują się i owocują (Miś, 2000). Jest to czas szczytowych osiągnięć w karierze zawodowej, co związane jest z zakresem posiadanej wiedzy, władzy i autorytetem, statusem materialnym oraz...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /2 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środkowa dorosłość: szanse rozwoju - Czas dawania, czas generatywności

  Zadania rozwojowe przypadające na okres środkowej dorosłości można podzielić na dwie grupy - jedna z nich związana jest z odpowiedzialnością za losy innych: własnych dzieci, uczniów, współpracowników, podwładnych, zaś druga - z dbaniem o rozwój osobisty i zawodowy, kierowaniem tym rozwojem, braniem za...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /3 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środkowa dorosłość: szanse rozwoju

  Środkowa dorosłość to jeden z najdłuższych okresów w życiu człowieka, rozciągający się od 35 do 60 roku życia. Po zadebiutowaniu w dorosłych rolach, co miało miejsce w okresie wczesnej dorosłości teraz przychodzi czas na wypełnianie tych ról z wprawą i swobodą dojrzałego aktora. Zatem po okresie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesna dorosłość: zagrożenia rozwoju - Redefinicja dorosłości

  Samotność, brak intymnej relacji z parterem i nieciekawa lub zbyt wymagająca praca niosą ze sobą jednak „małą stabilizację”. Sztywne przywiązanie do raz podjętych zadań i ról również określa tutaj pewien obszar ryzyka rozwojowego. Na drugim etapie dorosłości, bowiem, Levinson umiejscawia czas...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesna dorosłość: zagrożenia rozwoju - Pseudointymność i izolacja

  Według Eriksona głównym zadaniem młodego dorosłego jest ustanowienie intymnej relacji, zarówno z związku partnerskim, jak i z kręgiem bliskich przyjaciół. Osoby, które nie są w stanie takiego związku zbudować, cierpią na lęk przed utratą tożsamości, która jest warunkiem zawiązania takich relacji...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /4 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesna dorosłość: zagrożenia rozwoju - Nadmierna eksploatacja

  W okresie wczesnej dorosłości człowiek osiąga maksimum swoich sił fizycznych; poziom energii, jakim dysponuje, i jaki jest w stanie zmobilizować, jest teraz najwyższy. To daje młodemu człowiekowi możliwość uporania się z mnogością zadań i wyzwań, jakie przed nim stoją, i jakim musi sprostać...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesna dorosłość: zagrożenia rozwoju - Wejście w dorosłość

  Według Levinsona (za: Miś, 2000) wczesna dorosłość składa się z trzech etapów: (*) wchodzenie w role, (*) redefinicja pełnionych ról i (*) ustanowienie swojego miejsca w świecie dorosłych. Na każdym z tych etapów młodzi dorośli powinni podejmować określone działania służące jak najlepszemu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesna dorosłość: zagrożenia rozwoju

  Okres wczesnej dorosłości jest pewnego rodzaju inwestycją, co zakłada, że wymagany jest kapitał wstępny, którym jest tutaj osiągnięta tożsamość. Jej brak wiąże się z podstawowym ryzykiem tej fazy - niepodjęciem lub podjęciem w niewłaściwy sposób podstawowych ról społecznych wyznaczających...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesna dorosłość: szanse rozwoju - Pełnia życia

  Nie tyle liczba, co waga nowych wydarzeń życiowych (małżeń­stwo, rozwód, opieka nad dziećmi, zmieniające się często role zawodowe i społeczne itd.) decyduje o konieczności dokonania gwałtownego zwrotu w sposobie funkcjonowania. Wy­korzystanie w pełni „okazji”, które przynosi ze sobą wczesna...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /847

  praca w formacie txt

Do góry