Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  TEORIA PRZYWIĄZANIA J. BOWLBY’EGO - PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

  Powszechnie przyjmuje się, że teoria przywiązania J. Bowlby’ego1 jest pierwszą naukową próbą zastosowania modelu etologicznego do wyjaśnienia problemów rozwoju psychologicznego człowieka, szczególnie w pierwszych la-tach życia. Istotnie, na jej powstanie wywarł wpływ nie tylko nurt badań nad...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziadkowie, rodzice, dzieci - Dziadkowie potrzebują wnuków

  Późna dorosłość, rozpoczynająca się ok. 60/65 roku życia, to piękny czas, ale pod warunkiem, że człowiek ma sieć wsparcia społecznego oraz zasoby finansowe, dające poczucie niezależności. Niestety, jest to także okres, gdy wyraźnie spada kondycja psychofizyczna, gdy człowiek ostatecznie usuwa się...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /2 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziadkowie, rodzice, dzieci - Rodzice zostają dziadkami

  Średnia dorosłość, czyli wiek między ok. 30/35 a 60/65 lat, to czas stabilizacji, krystalizacji struktury życia. Jak mówi Daniel J. Levinson, rozpoczyna się “zbieranie owoców”. Człowiek funkcjonuje w różnych strukturach społecznych, ma coraz większy wpływ na podejmowane w nich decyzje, przesuwa się w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /3 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziadkowie, rodzice, dzieci - Młodzi zostają rodzicami

  Wczesna dorosłość, czyli okres między 20. a 35. rokiem życia, to czas na budowanie własnej niszy społecznej, tworzenie rodziny i rozpoczęcie kariery zawodowej, czyli – jak nazwał to Daniel J. Levinson – budowanie “dorosłej” struktury życia. Z jednej strony młody człowiek czuje wielką energię i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /2 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziadkowie, rodzice, dzieci - Po pomoc do dziadków

  W okresie dorastania człowiek oddala się od rodziców, podważa sens stworzonej przez nich wizji świata, coraz częściej chce iść własną drogą ku własnym celom. Zaczyna przekraczać granice stworzone w dzieciństwie, chce sam wszystkiego spróbować, dotknąć, posmakować, także tego zakazanego czy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /2 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziadkowie, rodzice, dzieci - W objęciach rodziców i dziadków

  Człowiek przychodzi na świat wyposażony w różne “narzędzia” nawiązywania kontaktu z otoczeniem, np. w specyficzną wrażliwość na głos, gotowość do reagowania na twarz, zdolność do ssania, płaczu i uśmiechania się, przytulania się i przywierania, zaciskania dłoni na włożonym w nią przedmiocie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /2 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziadkowie, rodzice, dzieci

  Ludzkie życie trwa przeciętnie około 75 lat. Uczeni dzielą je na kilka etapów, z których każdy jest odrębną jakościowo całością: dzieciństwo, dorastanie, wczesna dorosłość, średnia dorosłość, późna dorosłość. W każdym z nich doświadczamy innego rodzaju nacisków biologicznych (płynących ze...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Późna dorosłość: zagrożenia - Społeczne źródła zagrożeń rozwoju w okresie późnej dorosłości

  Istotnym czynnikiem potęgującym trudności jest dość powszechny kryzys więzi rodzinnych i niekiedy okazjonalny tylko kontakt z własnymi dziećmi i wnukami. Tym czasem dobre, bliskie związki w rodzinie, szczególnie te pomiędzy dziadkami i wnukami, bywają pomocne w odbudowywaniu poczucia społecznego...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Późna dorosłość: zagrożenia - Nieuniknione doświadczenia utraty

  W okresie późnej dorosłości osoba staje wobec szeregu trudnych dla siebie wydarzeń, które wpisane są w naturę podeszłego wieku, i chociaż nie muszą one dotykać w równym stopniu wszystkich, to z pewnością stanowią przyczynę poczucia utraty dla większość ludzi w starszym wieku. Niekiedy pojedyncze...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /3 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Późna dorosłość: zagrożenia - W obliczu śmierci: jeżeli nie integralność to rozpacz

  W obliczu zbliżającej się nieuchronnie śmierci oraz wobec charakterystycznych dla podeszłego wieku zmian wpływających na jakość życia codziennego stary człowiek staje wobec konieczności uporania się z kryzysem rozwojowym, który Erik H. Erikson określa jako konflikt między poczuciem integralności a...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011 Znaków /3 760

  praca w formacie txt

Do góry