Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Zarządzanie sobą a cele firmy

  Podstawowym elementem działalności każdej organizacji są ludzie. Bez nich nawet najlepiej zaprojektowany proces, czy to technologiczny czy organizacyjny, nie będzie działał. A zatem przygotowując i wdrażając systemy i procedury w firmie należy brać pod uwagę nie tylko ich rolę ale także to jacy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011 Znaków /5 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologiczne zasady perswazji i ich zastosowanie - Odbiorcy przekazu

  Ważną cechą wyznaczającą stopień oddziaływania przekazu jest charakterystyka jego odbiorców, czyli to, DO KOGO się go kieruje. Podstawowa zasada skutecznego mówcy to wiedzieć jakie będzie miał prze sobą audytorium, a szczególnie jakie ma ono potrzeby. Osobiste znaczenie informacji dla potrzeb odbiorcy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011 Znaków /2 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologiczne zasady perswazji i ich zastosowanie - Charakter przekazu

  Kolejnym elementem składowym każdego przekazu jest jego charakter, czyli to CO I JAK się mówi. Najważniejszym warunkiem, który każda wypowiedź powinna spełniać to prostota. Duża ilość informacji, zważywszy na ograniczenia poznawcze człowieka, powoduje zamęt i w rezultacie odbiorca zapamiętuje bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011 Znaków /3 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologiczne zasady perswazji i ich zastosowanie

  Perswazja kojarzy się zwykle z nieuczciwą manipulacją, próbą przekonywania, o nie do końca czystych zagrywkach. Na myśl, w związku z tym terminem przychodzi także płomienne przemówienie, poruszające w myśl jakiejś idei całe masy. Natomiast w rzeczywistości perswazja w organizacji to przede wszystkim...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011 Znaków /5 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Styl życia a struktura tożsamości

  W tym miejscu przywołajmy koncepcję stylów życia proponowaną A. Sicińskiego (2002). Przez styl życia rozumie on „zespół codziennych zachowań (sposób postępowania, aktywność życiową), specyficzny dla danej zbiorowości lub jednostki (treść i konfigurację owych zachowań); a inaczej mówiąc:...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011 Znaków /9 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologiczny kontekst życia i rozwoju a struktura tożsamości

  Owe dwa wspomniane wyżej konteksty – społeczny i czasowy - splatają się w toku życia człowieka w każdym kolejnym okresie cyklu rozwojowego i tworzą psychologiczny kontekst jego działania i rozwoju. Biorąc pod uwagę jednocześnie dwie perspektywy funkcjonowania człowieka – społeczną i czasową -...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011 Znaków /9 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Splatanie się dwóch kontekstów życia: czas i przestrzeń społeczna

  Życie człowieka w każdym okresie jego życia zanurzone jest jednocześnie w dwóch kontekstach: przestrzeni społecznej i czasu. Można te dwa konteksty opisać nieco metaforycznie w dwóch wymiarach. Po pierwsze, w wymiarze wertykalnym i wtedy będziemy mówić o zanurzeniu jednocześnie w kilku kontekstach...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011 Znaków /3 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiana relacji osoba – otoczenie w cyklu życia

  W okresie dzieciństwa, gdy kształtuje się dopiero struktura naszej tożsamości jesteśmy bardzo zależni od jakości otoczenia, w jakim zaspokajamy istotne dla nas potrzeby. Szczególnie w okresie wczesnego dzieciństwa czyli w wieku od narodzin do ok. 2/3 roku życia od wrażliwości i aktywności dorosłych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011 Znaków /5 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwustronność związku osoba - otoczenie

  Celem moim jest ukazanie związku o charakterze współzależności (interdependence ) między jakością kontekstu życia jednostki a stylem życia i jakością jej struktury tożsamości. Współzależność ta odnosi się do wzajemnego wpływu, jaki wywierają na siebie w ciągu całego życia jednostka i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011 Znaków /6 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stałość i zmiana jako konteksty rozwoju człowieka: o współzależności kontekstu, stylu życia i struktury Ja

  Celem jest ukazanie współzależności między jakością kontekstu życia jednostki, a strategiami jej działania oraz „efektem” w postaci struktury Ja. Jako punkt wyjścia przyjęto, iż życie człowieka zanurzone jest jednocześnie w dwóch kontekstach: społeczno-kulturowym i czasu. Konteksty te splatają się...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011 Znaków /1 509

  praca w formacie txt

Do góry