Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Typy osobowości i odpowiadające im środowiska zawodowe (rodzaje kariery) - Typ realistyczny

  (realistic, R) - Człowiek lubiący wysiłek fizyczny bądź posiadający zdolności manualne; preferuje pracę z przedmiotami, maszynami, narzędziami, roślinami i zwierzętami, chętnie przebywa na świeżym powietrzu. Najprawdopodobniej osiągnie sukces w leśnictwie, rolnictwie, architekturze, stolarstwie lub...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ludzie – społeczny potencjał organizacji

  Modyfikacji ulega model zarządzania i kierowania ludźmi. Narzucana przez rynek konieczność stałego zwiększania jakości i niezbędna do tego innowacyjność zależy w ogromnej mierze od ludzi w organizacji. Najważniejszy staje się człowiek wnoszący do danej organizacji nie tylko nabyte kwalifikacje, ale...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011 Znaków /1 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postindustrialny model zarządzania

  Zewnętrzne trendy występujące w otoczeniu organizacji wpływają na ich wewnętrzną ewolucję. Zmiany, których symptomy możemy już dziś obserwować dotyczą między innymi struktur organizacyjnych, kultury organizacji, roli potencjału ludzkiego oraz właśnie modelu przywództwa. Powstaje w ten sposób nowa...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011 Znaków /2 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany w otoczeniu współczesnych organizacji

  Obecna transformacja cywilizacyjna różni się od innych epok swoim globalnym charakterem. Procesy ekonomiczne, społeczne, kulturowe, szanse rozwoju oraz zagrożenia mają dzisiaj charakter globalny. Widać to szczególnie w procesie przekształcenia charakteru gospodarki, od gospodarki narodowej do globalnej.

  We...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011 Znaków /1 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIDER PRZYSZŁOŚCI - Inteligencja emocjonalna

  Owe elastyczność i otwartość są elementami składowymi Inteligencji Emocjonalnej. Twórca koncepcji IE – Daniel Goleman twierdzi, ze jest ona umiejętnością wyuczalną – podaje nawet szereg technik jej stymulacji i rozwoju, do których punktem wyjścia jest model samorozwoju Richarda Boyatzisa...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011 Znaków /2 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIDER PRZYSZŁOŚCI - Zmiana stylu zarządzania

  Z wiedzy na temat zarządzania wynika, że w zależności od rodzaju zadań (proste – złożone), etapu rozwoju zespołu, czasu posiadanego na interwencję i realizację zadań, stopnia kompetencji, samodzielności, odpowiedzialności i dojrzałości zespołu, sytuacji zewnętrznej (stabilność – awaria) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011 Znaków /1 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIDER PRZYSZŁOŚCI - Demokrata, dyktator a może poganiacz

  Jak się mają nasze zdolności do preferowanego stylu kierowania? – Okazuje się, że odgrywają one znaczącą rolę w tym względzie. – Jeśli moim zasobem jest kreatywność i wizyjność, to preferowanym stylem przywódczym będzie Wizjoner, który potrafi pociągnąć ludzi do realizacji wspólnej wizji. Jeśli...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011 Znaków /1 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIDER PRZYSZŁOŚCI - Znacząca rola wrodzonych bądź wykształconych zdolności

  W zależności od sytuacji w zespole, organizacji i w jej otoczeniu zewnętrznym, będziemy poszukiwać lidera o konkretnym stylu kierowania. Większość osób ma predyspozycje i preferencje do obierania określonego stylu pracy, w tym pracy menedżerskiej. Wpływają na to nasze wrodzone, bądź wykształcone w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIDER PRZYSZŁOŚCI

  Dokonujące się na naszych oczach zmiany i procesy zachodzące wewnątrz organizacji, pozwalają na wyciąganie szerszych wniosków, co do kształtowania się przyszłego postindustrialnego modelu zarządzania.

  Odpowiedź na pytanie „Czy każdy człowiek może być liderem?” jest podobna do odpowiedzi na pytanie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011 Znaków /1 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy można nauczyć się przywództwa?

  Jedyna uczciwą odpowiedzią na to pytanie jest: "Nikt tego tak naprawdę nie wie." Wszystkie inne odpowiedzi to albo opinie, albo definicje. Interesującym jest, że ludzie nie pytają" Czy można nauczyć się zarządzania? Czy człowiek rodzi się menedżerem, czy też można go odpowiednio ukształtować?"...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011 Znaków /3 654

  praca w formacie txt

Do góry