Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Teorie o wyuczeniu bezradności

  Do napisania książki przez Sulivana „Optymizmu można się nauczyć” doszło całkiem przypadkowo, w wyniku zapotrzebowania na taką pozycję dla agentów ubezpieczeniowych. W wyniku badań okazało się, że wiele niepowodzeń agentów ubezpieczeniowych wynikało z ich pesymistycznego wyjaśniania swoich...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /1 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcje wewnątrz i zewnątrz sterowności

  Mają one swoje duże znaczenie dla koncepcji behawioralnych i poznawczych. Istotą tej koncepcji jest twierdzenie, zgodnie z którym zachowanie jednostki może być stertowane przez czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, a więc kontrolowane przez jednostkę.

  Człowiek zewnątrzsterowny, jako wytwór zewnętrznie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /2 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIE UCZENIA SIĘ - Bandura - teorie społecznego uczenia się

  Teoria społecznego uczenia się posłużyła również autorom koncepcji typu A, do wytłumaczenia, skąd się ten typ bierze, wiążąc go z chorobami cywilizacyjnymi.

  Bandura posługiwał się pojęciem „modelowanie”. Uznał on, że każdy z nas uczy się pewnych zachowań naśladując danego modela. Model, to w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /2 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIE UCZENIA SIĘ - Neurotyzm u Eysencka

  Ludzie różnią się od siebie pod względem łatwości uczenia się reakcji warunkowych. Zdaniem Eysencka przebieg uczenia klasycznego jest pochodna wrodzonej właściwości autonomicznego układu nerwowego. Oznacza to, że np. lęk, który jest reakcja wyuczoną, jest objawem osiowym, przechodzącym przez...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /2 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIE UCZENIA SIĘ - Wolpe i Eysenck - warunkowanie zachowań

  Warunkowanie klasyczne przebiega na podstawie wrodzonych i utrwalonych dziedzicznie odruchów bezwarunkowych (ślinienie, mruganie, pocenie się, odruch płciowy itp.) oraz na podstawie prostych reakcji emocjonalnych, jak lęk czy strach. Reakcje te występują bez uczenia się, w odpowiedzi na działanie bodźców...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /2 970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIE UCZENIA SIĘ - Burrhus Frederic Skinner

  Skinner uznał że takie konstrukcje, jak potrzeba, nie są konieczne do tego, aby wyjaśnić proces uczenia się prawidłowych i nieprawidłowych zachowań. Zwraca się on raczej w kierunku środowiska. Mówi on, że człowiek ma tendencję do tłumaczenia pewnych zjawisk poprzez dynamizm osobowościowy.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /3 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZDROWIE PSYCHICZNE A ŚRODOWISKO - Modyfikacja zachowań nieprzystosowawczych

  W koncepcji Dolarda i Millera nie tylko lęk ale również i gniew są traktowane jako reakcja bezwarunkowa podlegająca prawu uczenia się. Oznacza to, że emocje powstają również w wyniku konfliktów wewnętrznych. Gniew może być na przykład przyczyną powstawania chorób układu krążenia, a także...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /1 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZDROWIE PSYCHICZNE A ŚRODOWISKO - Konflikty wewnętrzne

  Zgodnie z koncepcjami Dolarda i Millera człowiek przychodzi na świat z pierwotnymi potrzebami które zaspokaja w specyficzny sposób, co prowadzi do ukształtowania się indywidualnego wzoru zachowania. Wiele tych potrzeb nie jest zaspokojonych w ogóle lub są zaspokajane jedynie częściowo, co powoduje...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /2 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZDROWIE PSYCHICZNE A ŚRODOWISKO - Podejście behawioralne i poznawcze w tłumaczeniu zaburzeń przystosowania

  W koncepcjach kogitywno-behawioralnych wychodzi się z założenia, iż człowiek dlatego ma zaburzone zachowanie że źle spostrzega pewne zjawiska otaczającego go świata i nie potrafi dostosować swojego zachowania do danej sytuacji uruchamiając mechanizmy które zaburzają jego prawidłowe funkcjonowanie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /1 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZDROWIE PSYCHICZNE A ŚRODOWISKO

  Otoczenie jest oczywistym stymulatorem ludzkiego zachowania. Bodźcuje nas poprzez określone sekwencje informacji wywołujących pewne reakcje (S-R). To, jak reagujemy, zależy od naszej osobowości, ale jest również związane z uczeniem się. Zachowanie nasze jest również mniej lub bardziej zdrowe i mniej lub...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /856

  praca w formacie txt

Do góry