Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  SYNESTETYCY - SYNESTEZJA I ASOCJACJE

  Wiele kontrowersji budzi związek synestezji ze sztuką. Zarówno w literaturze, poezji, jak i w sztukach pięknych, synestezja była często stosowana jako środek wyrazu artystycznego w technice symbolizmu do transpozycji wrażeń, szczególnie w okresie dekadenckim przełomu XIX i XX wieku. Synestezja zajmowała...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /3 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNESTETYCY - SYNESTEZJA ROZWOJOWA

  Dla wielu badaczy zjawiska synestezji (np. R.Cytowic: 1989, 1995; J.E.Harrison i S.Baron-Cohen: 1995, 1997a) istotne kryterium w diagnozie stanowi czas pojawienia, czy może uświadomienia sobie synestezji. Synestezja rozwojowa (J.E.Harrison i S.Baron-Cohen: 1997a), zwana też konstytucjonalną (P.Grossenbacher...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /2 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNESTETYCY - CECHY SYNESTEZJI

  Synestezja – oznacza jedność wrażeń ( w języku greckim: syn - razem; aisthesis - czucie). Synestezja jest indywidualnym wrażeniem zmysłowym, występującym wtedy, gdy jednozmysłowy bodziec (np. dźwięk) wyzwala w sposób mimowolny i automatyczny jednoczesne wrażenie w dwu lub więcej zmysłach (np...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /7 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNESTETYCY - OPIS SYNESTEZYJNYCH DOZNAŃ

  Słynny mnemonista Szereszewski (A. Łuria, 1970), posiadał bardzo rzadką czterozmysłową synestezję (każdy dźwięk wywoływał przeżycia światła, barwy, smaku i dotyku). Na przykład, gdy Szereszewski słyszał ton o wysokości 50 hz i natężeniu 100 db, widział brązową smugę na ciemnym tle z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /2 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNESTETYCY - RYS HISTORYCZNY

  Od najdawniejszych czasów prehistorycznych poznawaniu świata towarzyszyło dokonywanie odległych międzymodalnych skojarzeń. W pierwotnym synkretyzmie, charakteryzującym kulturę społeczeństw pierwotnych, magiczne obrzędy, związane z kultem bóstw, łączyły ze sobą w jednym doznaniu muzykę, taniec...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /4 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNESTETYCY

  Zjawisko synestezji znane jest w psychologii od prawie dwustu lat, ale jego natura nie została w pełni wyjaśniona. W synestezji stymulacja jednego zmysłu wywołuje wrażenie w innej modalności zmysłowej. Osoby z synestezją widzą kolorowe figury geometryczne podczas percepcji muzyki, doznają wrażeń...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /4 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYKAZAĆ SKRUCHĘ I PRZEBACZYĆ

  Typowe problemy: kazirodztwo, wykorzystywanie seksualne, czyny sadystyczne

  Kontakty: ograniczone, zatajanie informacji

  Metafory: niewiedza, brak sumienia, empatii i poczucia odpowiedzialności, ludzie zachowują się jak łowcy i ofiary

  Terapeuta winien: wprowadzić metafory życia duchowego i jedności...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /1 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOCHAĆ I OCHRANIAĆ

  Ludzi interesuje: nadmierna ochrona, wdzieranie się na cudze terytorium, zaborczość, tendencje do dominowania i stosowania przemocy

  Typowe problemy: próby samobójstwa, lub groźby, znęcanie się nad innymi i zaniedbywanie ich, poczucie winy i obsesje, wybuchy gniewu i zaburzenie myślenia

  Terapeuta winien:...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /1 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAGNIENIE BYCIA KOCHANYM

  Ludzi interesuje: zdobycie szczególnych przywilejów i opieki

  Stosuje się: rywalizacja i antagonizm

  Interakcjom towarzyszą: wyolbrzymione żądania i nadmierna skłonność do krytykowania

  Typowe symptomy psychosomatyczne: depresja, niepokój, fobie, zaburzenia łaknienia i poczucie samotności

  Terapeuta...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOMINOWAĆ I KONTROLOWAĆ

  Ludzi interesuje: możliwość dominowania nad innymi oraz walka o kontrolę i władzę.

  Typowe problemy: drobna przestępczość, nadużywanie narkotyków i zaburzenia zachowania

  Stosuje się: zastraszanie i wyzyskiwanie.

  Terapeuta winien: doprowadzić do innego podziału władzy i do zmiany sposobu korzystania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /1 335

  praca w formacie txt

Do góry