Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Teoria społecznego uczenia się Rottera

  Uważał, że prawdopodobieństwo zachowania się w określony sposób wynika z tego jak oceniamy wartość wzmocnienia i prawdopodobieństwo jego wystąpienia (model oczekiwania-wartości). Jest to coś podobnego do warunkowania instrumentalnego (zach.-wzmocnienie) ale Rotter brał pod uwagę jeszcze...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /1 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria konstruktów osobistych Kellyego

  Podstawowym składnikiem osobowości są konstrukty, a więc sposób spostrzegania, konstruowania i interpretowania rzeczywistości

  Ludzie róznią się posiadanymi konstruktami i złożonością systemów konstruktów

  Wyróżnił konstrukty centralne i peryferyczne, werbalne (dające się wyrazić w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co determinuje zachowanie – osobowość czy sytuacja?

  Stabilność osobowości – jest to niezmienność cech mimo upływu lat

  Spójność osobowości – odnosi się do sytuacji, spójności międzysytuacyjnej – te same cechy widoczne są w różnych sytuacjach

  Dana cecha nie przejawia się zawsze w taki sam sposób w różnych sytuacjach. Zgodnie z zasadą agregacji dana...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pięcioczynnikowy Model Osobowości (NEOAC) (Costa i McCrae)

  Wymienili 5 podstawowych wymiarów osobowości (ekstrawersja/introwersja, neurotyczność, otwartość na doświadczenia, ugodowość, sumienność)

  Kwestionariusz Osobowości NEO (NEO-PI)

  Wymienili następujące dowody na poparcie swojej tezy o istnieniu pięciu podstawowych wymiarów...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /1 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia cech osobowości Eysencka (PEN)

  Wyróżnił trzy podstawowe wymiary osobowości – ekstrawersja/introwersja, neurotyzm/stabilność emocjonalna i psychotyzm/kontrola impulsów

  Różnice w osobowości odzwierciedlają różnice w budowie biologicznej

  Dziedziczymy cechy

  Ewolucyjne uwarunkowania cech

  Stworzył Kwestionariusz...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia cech osobowości R.B. Cattella

  Stosował analizę czynnikową

  Najpierw wyróżnił 15 potem 16 a na końcu 21 cech(czynników podstawowych)

  Przy pomiarze osobowości stosował obserwację, kwestionariusze i pomiar laboratoryjny

  Interesował się dziedziczeniem cech (1/3 dziedziczenie, 2/3 środowisko)

  Interesował...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia cech G.W. Allporta

  Cechy jako podstawowe jednostki strukturalne osobowości

  Definiował cechy jako predyspozycje do reagowania w określony sposób

  Uważał, że cechy rzeczywiście istnieją i są osadzone w „systemie neuropsychicznym”(cechy wynikają z fizycznych i biologicznych różnic między...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychoseksualne stadia rozwoju Freuda

  strefa erogenna zmienia się we wczesnych stadiach rozwoju

  rozwój psych.i emocjonalny dziecka zależy od interakcji społ., lęków i

  gratyfikacji związanych z tymi strefami

  stadium oralne(usta)-nadmiar frustracji w tym okresie prowadzi do wykształcenia

  osobowości oralnej 9osobowość...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /1 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia temperamentu Wundta

  Temperament jest dyspozycją odnoszącą się do sfery popedów i emocji

  Biorąc za punkt wyjścia dwie przeciwstawne właściwości reakcji emocjonalnej (intensywność i szybkość, z jaką się zmienia) wyróżnia 4 typy temperamentu: choleryków i melancholików (charakteryzuja silne emocje)...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /1 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia temperamentu starożytnych Greków

  Cztery wyróżnione przez Hipokratesa (IV wiek p.n.e.) różnic indywidualnych

  Punktem wyjścia był pogląd Empedoklesa o 4 żywiołach. Z 4 elementów (ognia, powietrza, ziemi i wody), wprowadza 4 jakości (ciepło, zimno, wilgotności i suchość) oraz 4 soki (humory) organizmu (krew, flegma...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chuck Dodano /04.07.2011 Znaków /2 169

  praca w formacie txt

Do góry