Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Nieświadomość dynamiczna - ujęcie psychoanalityczne

  Życie psychiczne człowieka można ujmować w kategoriach zależności od stopnia uświadamiania sobie wydarzeń.

  - świadomość - odnosi się do zjawisk, które cały czas sobie uświadamiamy

  - przedświadomość - zdarzenia, które mogą stać się przedmiotem świadomego myślenia, jeśli się na nich...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /2 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przykłady procesów nieświadomych

  Spostrzeganie podprogowe - są dowody na podprogowe spostrzeganie obrazów i rejestrowanie dźwięków (słuchanie dychotomiczne) Przekazy podprogowe nie są w stanie nakłonić nas do czegoś, czego zwykle nie robimy ("kup Coca-Colę") lub zmienić nasze dotychczasowe nawyki.

  Pamięć ukryta -...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /2 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest nieświadomość

  Nieświadomość - treści i procesy niedostępne świadomości, ale mające potencjalny wpływ na funkcjonowanie psychiki, w jej skład wchodzą m.in. myśli i uczucia.

  Badacze mają skrajne poglądy na nieświadomość:

  - Freud - nieświadomość nami kieruje

  - Bandura - nieświadomość istnieje, ale ma...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizmy społeczno poznawcze w psychopatologii

  Twórcą tego modelu jest Dodge. Twierdzi on, że zachowanie człowieka w danej sytuacji jest skutkiem sekwencji kolejnych operacji poznawczych, czyli etapów przetwarzania informacji.

  kodowanie bodźca – zwrócenie uwagi na określony rodzaj informacji

  tworzenie reprezentacji mentalnej – elementy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /1 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poznawcza teoria Becka

  Zdaniem Becka zaburzenia psychiczne są wynikiem wypracowania negatywnych schematów Ja i innych, automatycznych myśli i dysfunkcjonalnych założeń. Jego model obejmuje trzy schematy negatywne znane jako poznawcza triada depresyjna. Są to przekonania dotyczące:

  Ja - (np. przekonanie ze jest się...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /1 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcje społeczno - behawioralne

  Podejście poznawcze w zaburzeniach osobowości:

  atrybucje

  schematy

  schematy Ja

  dysfunkcjonalne myśli

  irracjonalne przekonania

  Podstawą jest pogląd, że u podłoża wszystkich zaburzeń leżą struktury i procesy poznawcze i to je trzeba zmienić aby pacjenta wyleczyć.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opis, interpretacja i przeciwdziałanie

  Jeśli chodzi o opis, psychoanaliza oraz teoria relacji z obiektem pozwalają doskonale scharakteryzować kontekst zachowania (odczucia na własny temat, problemy w pracy w związki itp.) i historie rozwoju problemu. Model ten również tłumaczy przyczyny kłopotów (np. załamanie się poczucia własnej wartości)...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiana terapeutyczna

  Psychoanaliza również odwołuje się do zasad uczenia się. Zaburzenia polegają na utrwaleniu się reakcji z wczesnego dzieciństwa. Terapia psychoanalityczna jest procesem uczenia się podczas, którego pacjent na nowo przeżywa stare konflikty i uczy się rozwiązywać je w inny, korzystniejszy sposób. Podczas...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /1 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relacje z obiektem, przywiązanie a depresja

  Szczegółowiej ta koncepcja jest omówiona w rozdziale 6. Według koncepcji stylu przywiązania oraz wewnętrznych modeli operacyjnych więzi z okresu wczesnodziecięcego kształtuja charakter emocji oraz kontaktów międzyludzkich międzyludzkich w wieku dojrzałym, włączając w to związki miłosne. Obecnie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /2 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria relacji z obiektem

  W centrum jej zainteresowań leży wpływ ważnych ludzi z życia danej osoby na obraz siebie, innych oraz na stosunki z nimi. W teorii tej wieź z innymi jest ważniejsza niż zaspokojenie popędów.

  W tym ujęciu zaburzenia osobowości byłyby w tym ujęciu pochodną wizerunków siebie i innych oraz kruchości...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /355

  praca w formacie txt

Do góry