Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  SYSTEMATYCZNA DESENSYTYZACJA - Wykrywanie źródeł strachu

  ● przeanalizowanie skarg pacjenta

  ●(w przypadku, gdy niewystarczająca jest analiza) rozmowa z pacjentem (jak,, zgadywanka”, terapeuta= pszczoła uwijająca się wokół kwiatu); ważna jest współpraca między terapeutą a pacjentem.

  ●PRZYKŁAD:

  Pielęgniarka Fay, która skarżyła się na męczące ją...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /1 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEMATYCZNA DESENSYTYZACJA - Pomiar strachu

  - Ważne w terapii behawioralnej jest ustalenie tzw. subiektywnej skali strachu, dzięki której będzie można dokonywać ilościowego pomiaru siły uczucia strachu.

  - Pacjent będzie określał swój poziom lęku na skali o przykładowych wartościach mieszczących się w przedziale między 100 (strach o...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEMATYCZNA DESENSYTYZACJA - Technika systematycznej desensytyzacji

  Systematyczna desensytyzacja to najczęściej używana technika w terapii behawioralnej

  - Desensytyzacja dotyczy tego, co dzieje się z pacjentem =staje się coraz mniej wrażliwy na bodziec, który wyzwala strach.

  - Systematyczna oznacza, że terapeuta stosuje określoną zasadę; tylko wtedy, gdy osiągnie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEMATYCZNA DESENSYTYZACJA - Początki techniki

  - Już Watson zaproponował wprowadzenie w obecności reakcji strachu innych reakcji, które mogłyby ze strachem współzawodniczyć.

  - Mary Cover Jones wykorzystała później ten pomysł w leczeniu lęku u dzieci (3-letni Piotruś i króliki)

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skala tzw. dewiacyjnego ilorazu inteligencji - Linie obrony

  Na zarzuty formalistyczno-czepliwe: każda skala ma jakieś ograniczenia (chociaż np. Thurstone głosił, że na kilka tygodni przed urodzeniem wszystkie płody mają IQ=0 i tylko 0; osobiście wyrażam pogląd, że IQ=0 może mieć co najwyżej trup, włączając w to przypadki tzw. śmierci mózgowej).

  Na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skala tzw. dewiacyjnego ilorazu inteligencji - Linie krytyki

  Bardziej formalistyczno-czepliwe: a co to jest IQ=0?

  Bardziej pragmatyczne: wskaźnik globalny typu IQ (w polskiej literaturze często II lub I.I.) jest mało użyteczny z tego względu, że nie oddaje różnic w strukturze i formie myślenia (patrz np. klasyfikowanie, ujmowanie relacji, wnioskowanie przez...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skala tzw. dewiacyjnego ilorazu inteligencji - Rozwiązanie Davida Wechslera: dewiacyjny iloraz

  Fundamentalne założenie: cecha inteligencji ma w populacji homo sapiens rozkład normalny. A skoro tak, możemy – przy założeniu, że średnia owego rozkładu wynosi 100 (ukłon wobec tradycji; przypomnę: w formule Sterna właśnie iloraz inteligencji równy 100 oznaczał poziom intelektualny dokładnie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /3 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skala tzw. dewiacyjnego ilorazu inteligencji - Rys historyczny pojęcia ilorazu inteligencji

  Twórcy pierwszego testu inteligencji (A. Binet i T. Simon – 1905) traktowali inteligencję jako rozwijającą się z wiekiem. Zadania w ich teście dobrane były tak, by potrafiły się z nimi uporać dzieci o przeciętnym poziomie intelektualnym dla określonych przedziałów wiekowych, opartych po prostu na tzw...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /2 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Implikacje badań nad nieświadomością dla samoopisowych metod badania osobowości

  Jeśli ludzie nie zdają sobie sprawy z tego jak funkcjonują i co przeżywają to nie można polegać na ich relacjach

  Badacze obydwu orientacji zgadzają się, że motywacje i mechanizmy obronne zniekształcają samoopisy i zmniejszają ich wiarygodność.

  Murray zauważył, ze samopisy i testy projekcyjne...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieświadomość poznawcza

  Procesy poznawcze mogą być:

  - automatyczne - poza kontrolą i świadomością, zazwyczaj nieintencjonalne, mimowolne,

  szybkie i skuteczne

  Nieświadomość poznawcza obejmuje znaczna część życia psychiczne, wpływa na:

  pamięć i spostrzeganie (Jacoby)

  uczucia i postawy wobec innych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /1 303

  praca w formacie txt

Do góry