Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Pojecie podświadomości, przedswiadomosci, świadomości u Freuda

  Freud reprezentował pogląd, ze myśli i zachowania, z których dana osoba zdaje sobie sprawę, stanowiš jedynie niewielkąš cześć jej doświadczeń i ze główne czynniki oddziałujące, zarówno na świadome myśli jak i zachowania, majš charakter nieświadomy. Freud zakładał, ze człowiek nie jest rządzony...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Poldek Dodano /05.07.2011 Znaków /1 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaprezentuj podstawowe założenia teorii Freuda

  Kluczem do psychoanalizy jest świadomość. Według Freuda świadomość jest powierzchowną częścią życia psychicznego człowieka. Tak naprawdę świadomość niczego nie tłumaczy a nawet zniekształca rzeczywistość. Dlatego trzeba głębiej sięgnąć by zrozumieć człowieka . Zrozumiał ze człowiekiem...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Poldek Dodano /05.07.2011 Znaków /4 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest psychoanaliza , jak można ją traktować

  Psychoanaliza to teoria zachowania człowieka, czyli teoria osobowości.

  Jest to teoria zachowania człowieka w sobie właściwy sposób, opisująca jego życie psychiczne.

  Jest to koncepcja powstawania zaburzeń psychicznych (w takim rozumieniu psychoanaliza jest przedmiotem psychologii...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Poldek Dodano /05.07.2011 Znaków /2 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiedza potoczna a wiedza naukowa w psychologii osobowości

  Wyróżnić tutaj trzy rodzaje wiedzy :

  -subiektywną- tworzy indywidualne teorie osobowości, dzięki czemu człowiek orientuje się w świecie. Ale ten poziom wiedzy ulega największym zniekształceniom.

  - grupową- gdzie na tym poziomie likwiduje się zniekształcenia indywidualne, nastawienia. Nie jest to...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Poldek Dodano /05.07.2011 Znaków /2 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie konstruowania testów psychologicznych

  Testy psychologiczne definiowane są jako zbiory pytań lub sytuacje służące do badania własności jednostek lub grup przez wywoływanie u nich określonych obserwowalnych reakcji werbalnych lub niewerbalnych, będących w miarę możności reprezentatywnymi próbkami ich zachowania.

  Aby test był...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Poldek Dodano /05.07.2011 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obserwacja psychologiczna

  Jest jedną z najszerzej stosowanych metod i to nie tylko w psychologii. W czasie obserwacji rejestrujemy czynności, reakcje i zachowania jednostki. Często w bardzo krótkim czasie trzeba zarejestrować wiele czynności, czy czynników występujących w danej sytuacji. Obserwowany czynnik czasami trwa krótko i nie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Poldek Dodano /05.07.2011 Znaków /3 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywiad i rozmowa psychologiczna

  Gdy rozmowa nie dotyczy osoby udzielającej odpowiedzi ale spraw występujących poza nią to nazywamy to wywiadem. Jeśli dotyczy osoby. Udzielającej odpowiedzi wówczas jest to rozmowa psychologiczna. Wywiad jest metodą badawczą polegającą na zebraniu potrzebnych informacji. Dotyczących osób czy określonych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Poldek Dodano /05.07.2011 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnozowanie a testowanie

  Diagnozowanie - w psychologii to najogólniej proces aktywnego poszukiwania danych potrzebnych do podjęcia decyzji o działaniach zmierzających do zmiany

  Aktualnego stanu psychospołecznego ludzi. Jest ono więc przetwarzaniem danych a nie rejestrowaniem zachowań. Nie interesują nas zachowania ale informacje...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Poldek Dodano /05.07.2011 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i opisz dane na których bazują teorie osobowości ( LOTS)

  Źródła danych:

  L-dane życia , historii człowieka,

  O- dane od obserwatora – dane od rodziców

  T- dane testowe – zbierane odpowiednio do teorii

  S- osobiste dane ze sprawozdań

  LOTS- zbiór danych ze standaryzowanych tekstów , z procedur eksperymentalnych.

  Nie wiemy , które są lepsze. Dane muszą...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i krótko scharakteryzuj podstawowe obszary wyznaczające odmienność teorii osobowości

  Psychologia osobowości skupia się na całym człowieku.. Próbuje zrozumieć wymiary zachowań ludzkich i różnice indywidualne.

  Osobowość wiąże się z pojęciem tożsamości

  Osobowość umożliwia postrzeganie człowieka całościowo, holistycznie.

  Postrzeganie holistyczne – uwzględnianie całości...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Chip Dodano /04.07.2011 Znaków /1 653

  praca w formacie txt

Do góry