Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Personologia H. Murraya – generalne założenia

  Teoria ta koncentruje się na jednostkach (człowieku) w całej ich złożoności. Personologia to nauka o całej osobie. M. podkreśla stale organiczny, całościowy charakter zachowania, wskazując iż pojedynczego fragmentu zachowania nie można zrozumieć w oderwaniu od reszty funkcjonującej osoby. Mimo...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Poldek Dodano /05.07.2011 Znaków /1 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hierarchiczna teoria potrzeb Maslowa – podst. założenia i rodzaje potrzeb

  Maslow podkreślał, że wrodzone skłonności człowieka są dobre lub naturalne, a nie złe, dlatego korzystne i prowadzące do rozwoju jest wszystko to, co realizuje jego wew. naturę natomiast niekorzystne to co naturę tę frustruje, hamuje lub neguje. Teoria sformułowana przez niego dotyczy motywacji...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Poldek Dodano /05.07.2011 Znaków /2 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  P. Lecky – podstawowe elementy organizacji i mechanizmy rozwoju człowieka

  Osobowość to organizacja wzajemnie ze sobą powiązanych wartości. Zachowanie człowieka zmierza do integracji, do zharmonizowania. Celem życia, działania człowieka jest integracja wartości na coraz wyższym etapie rozwoju. Harmonijność oznacza stan uporządkowania zgodny z zasadą naturalnego rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Poldek Dodano /05.07.2011 Znaków /1 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw mechanizmy i cele rozwoju osób w interpretacji teorii organizmicznych

  Aby zrozumieć rozwój człowieka należy zrozumieć ukierunkowanie jednostki na autonomię lub homonomię. Autonomia jest wtedy gdy człowiek jest ukierunkowany na siebie a homonomia gdy na środowisko. Gdy jedna z tych tendencji jest realizowana to mówimy o rozwoju jednostki. Tendencje te to jedna całość...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Poldek Dodano /05.07.2011 Znaków /1 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura biosfery w interpretacji A. Angyal’a

  W przeciwieństwie do Goldsteina uważał, że nie można oddzielić organizmu od środowiska, ponieważ przenikają się one nawzajem. Biosfera to całość, system, zbudowana z holistycznych jednostek. W tej biosferze jako w swoistej całości dają się wyróżnić dwa bieguny, ale żaden nie ma znaczenia bez...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Poldek Dodano /05.07.2011 Znaków /1 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura i dynamika osób w interpretacji K. Goldsteina

  Struktura osobowości

  Organizm jest całością i składa się z części bardzo silnie ze sobą połączonych. Gdy następuje izolacja części to mamy do czynienia z chorobą (np.: w stanie strachu). Każdy proces jest wynikiem działania całego organizmu. Kiedy dana część zaczyna dominować staje...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Poldek Dodano /05.07.2011 Znaków /2 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie organizmiczne

  Prekursorzy tych teorii chcieli zlikwidować dualizm. Jackson: najstarsze struktury naturalne są najbardziej trwałe, najmłodsze: kora mózgowa jest najbardziej narażona na zniekształcenia i zaburzenia. Ujmował on człowieka całościowo. Innymi założycielami tych teorii byli: fizjolog C. Bernard i filozof...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Poldek Dodano /05.07.2011 Znaków /2 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interpretacja mechanizmów i charakteru rozwoju osobowości w ujęciu V. Frankla (wola sensu jako zasadniczy rys człowieka)

  Podstawowy sposób odniesienia się do rzeczywistości wg. Frankla to WOLA SENSU.

  Nadrzędny motyw człowieka to wola odkrywania sensu. Odkrywanie sensu dokonuje się przede wszystkim przez poznawanie świata , przez poznawanie siebie , doświadczanie świata i siebie .Wg Frankla każda sytuacja życiowa daje...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Poldek Dodano /05.07.2011 Znaków /3 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Propozycja analizy bytu ludzkiego według V. Frankla

  Według Frankla , człowiek jest jednością , która napędzana jest przez wartości , a nie przez popędy.

  Byt ludzki napełnia się sensem dzięki temu , że urzeczywistniamy wartości.

  Pomimo , iż człowiek jest jednością można na niego spojrzeć z różnych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Poldek Dodano /05.07.2011 Znaków /1 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór sposobu istnienia jako podstawa rozwoju osobowości (na przykładzie Binswangera)

  Istnienie w świecie usuwa podział na podmiot i przedmiot , przywraca jedność między człowiekiem a światem. .Przy czym bycie w świecie , może mieć różny charakter:

  *UMWELT- bycie w świecie , bycie w otoczeniu biologicznym , fizycznym

  *MITWELT- bycie w świecie z innymi ludźmi

  *EIGENWELT-bycie w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Poldek Dodano /05.07.2011 Znaków /2 412

  praca w formacie txt

Do góry