Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Kolejność drukowania farbami

  W pierwszym przykładzie warstwa farby purpurowej została wydrukowana na jednokolorowej maszynie jako pierwsza.

  Po jej wyschnięciu nałożono na nią warstwę farby cyjanowej („mokro na sucho”). Obie warstwy farb są równej grubości. Przyjęcie farby przez farbę jest dobre - osiągnięto żądaną barwę...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /1 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pasemka kontrolne drukowania

  W celu oceny jakości drukowania jednocześnie z ilustracjami drukuje się pasemka kontrolne. Oferowane są one przez różne instytuty badawcze oraz innych dostawców. Stosować należy zawsze tylko oryginalne pasemka, ponieważ podczas wykonywania duplikatów powstają odchylenia, które mogą być przyczyną...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Względna kontrastowość drukowania

  Ustalanie względnej kontrastowości drukowania Krel (%) jest w pewnym sensie alternatywą wobec pomiaru przyrostu wartości tonalnych, szczególnie w zakresie 3/4 tonu.

  Druk powinien mieć możliwie dużą kontrastowość, a zatem dużą gęstość optyczną w tonie pełnym przy otwartych polach rastrowanych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /2 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa charakterystyczna drukowania

  Różnice między rastrowymi wartościami tonalnymi na drukach Fd i wartościami na formie kopiowej Ff są przedstawione za pomocą krzywej charakterystycznej drukowania.

  W celu ustalenia tej krzywej należy wydrukować rastrowaną stopniowaną skalę (szarości) z minimum trzema polami rastrowanymi o różnych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /2 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany wartości tonu rastrowanego

  Podczas przenoszenia punktów rastrowych z filmu przez formę drukową i obciąg offsetowy na zadrukowywane podłoże, wskutek różnych oddziaływań ulegają zmianie geometrycznie mierzone wielkości powierzchni punktów rastrowych, a więc i rastrowa wartość tonalna.

  Powyższe zmiany rastrowych wartości...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Widzenie barw

  Barwy stają się „widoczne” dopiero w wyniku działania światła. Dlaczego ?

  Barwa nie jest właściwością przedmiotu, tak jak jego kształt. Obiekty fizyczne mają właściwości pochłaniania (absorbowania) albo odbijania (refleksji) światła o określonych długościach fal.

  Widzimy tylko te barwy, które...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /2 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deformacja punktów rastrowych

  Pojęcie wydłużanie określa deformację punktów rastrowych, występującą podczas drukowania w wyniku poślizgu w strefie nacisku obciągu offsetowego względem formy drukowej i/luli zadrukowywanego arkusza. W rezultacie okrągły punkt przybiera kształt owalny. Wydłużanie w kierunku drukowania nazywa się...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda addytywna

  W metodzie addytywnej barwa wypadkowa powstaje w wyniku nałożenia na siebie promieniowa o zróżnicowanej barwie. W wypadku zestawienia wszystkich barw widma powstaje barwa biała.

  Podstawowymi barwami w addytywnym tworzeniu barw wypadkowych są: czerwona, zielona i niebieska.

  Są to tak zwane 1/3 barwy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydłużanie

  W drukowaniu offsetowym pojęcie dublowanie określa odbitkę, na której obok punktów rastrowych o pełnym nasileniu farby znajdują się punkty rastrowe o mniejszym nasileniu farby i najczęściej o mniejszych wymiarach. Dublowanie powstaje wskutek nieidealnego przenoszenia farby z obciągu offsetowego na odbitki...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda subtraktywna

  W metodzie subtraktywnej odejmowane są ze światła białego różne części składowe. W wypadku odjęcia wszystkich składowych powstaje czerń.

  Podstawowymi barwami w metodzie subtraktywnej są: cyjan, purpura i żółta. Są to tak zwane 2/3 barwy, gdyż reprezentują one dwie trzecie zakresu widzialnego...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /1 723

  praca w formacie txt

Do góry